Powiat kutnowski dba o zdrowie

Fundusze Europejskie wspierają działania zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. Wśród realizowanych w ostatnich latach projektów na szczególne wyróżnienie zasługują programy profilaktyczne oraz diagnostyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Warto być zdrowym oraz jak najdłużej pozostać aktywnym zawodowo. Dlatego tak istotne jest korzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz programów rehabilitacyjnych. Regularne badania profilaktyczne w szczególnych wypadkach mogą uratować życie, a programy rehabilitacyjne, dzięki zaawansowanej diagnostyce i nowoczesnemu leczeniu, pozwalają na powrót do zdrowia i pracy.

- R E K L A M A -

Choroby przewlekłe często ograniczają aktywność człowieka, również tę zawodową. Mają duży wpływ na zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, prowadzą do zmniejszenia wydajności i zwiększenia absencji chorobowej. Aby temu zapobiec, organizowane są bezpłatne programy zdrowotne dla mieszkańców województwa łódzkiego dofinansowane przez Fundusze Europejskie.

Powrót do sprawności po chorobie

- R E K L A M A -

Leczenie onkologiczne wiąże się z dużym obciążeniem dla organizmu pacjenta. Stąd pomysł na program rehabilitacji onkologicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej „Rehabilituj się na zdrowie”. Celem programu jest przywrócenie lub poprawa stanu psychofizycznego uczestnika projektu. Integralną częścią świadczeń udzielanych w programie jest edukacja zdrowotna, która obejmuje wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia. W ramach programu dostępne są też indywidualne konsultacje dietetyczne, interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Program realizowany jest przez Uzdrowisko Uniejów Park w Uniejowie oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Rehabilitacja lecznicza

- R E K L A M A -

W powrocie do formy i pokonaniu skutków chorób pacjentom pomaga profesjonalna rehabilitacja lecznicza. Mieszkańcy powiatu kutnowskiego mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Program wspiera najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy po odbytej rehabilitacji. Program „Przez rehabilitację do aktywności!” realizuje przychodnia Dermex z Kutna.

Krótkie badanie długie życie

Wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyleczenie, a nietypowe objawy powinny skłonić każdego do szybkiej wizyty u lekarza. Niestety, początkowe fazy rozwoju niektórych nowotworów złośliwych często są bezobjawowe lub skąpoobjawowe. Z tej przyczyny warto wykonać badanie kolonoskopowe. Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego skierowany jest do mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku 50-65 lat, osób w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego oraz osób w wieku 25-65 lat, pochodzących z rodziny z zespołem Lyncha. W ramach programu wykonywane jest badanie kolonoskopowe ze znieczuleniem. Dla mieszkańców powiatu kutnowskiego program realizowany jest w Pabianickim Centrum Medycznym oraz w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi.

Mieszkańcy powiatu kutnowskiego, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową, dodatkowo mogą wykonać bezpłatne badania. Dla mieszkańców województwa łódzkiego są to badania w ramach: programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi obejmującego badanie mammograficzne, programu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy obejmującego badanie cytologiczne, programu profilaktyki nowotworów skóry obejmującego diagnostykę zmian skórnych, profilaktyki otyłości, z konsultacją dietetyka, refundacją kosztów karnetów sportowych oraz wsparciem psychologa oraz programu rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 obejmującego rehabilitację w warunkach domowych, ambulatoryjnych lub szpitalnych.

Warto zadbać o swoje zdrowie i wziąć w nich udział. Szczegóły wraz z listą placówek biorących udział w projektach zdrowotnych można znaleźć na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: