Powiat Kutnowski wspiera organizacje pożytku publicznego. Podpisano umowy [FOTO]

W ramach realizacji zadań publicznych na podstawie Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2023 rok, Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska oraz Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego podpisali umowy z organizacjami na realizację zadań publicznych.

- R E K L A M A -

Realizowane będą zadania z zakresu:

Promocji i ochrony zdrowia:
– Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie”- „Prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego” – 42 000 zł.
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
– Softballowy Klub Sportowy – „Mój pierwszy trening softballu” – 6 000 zł.
– Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” – 10 000 zł.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa” – „Tradycja łączy” – 7 000 zł.
– Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – „Historyczne tropy II” – 8 500 zł.
– Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra” – Konkurs recytatorski „Od Kutna do Kutna” – 5 500 zł.

- R E K L A M A -

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
– Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie – „III Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej” – 5 000 zł.
– Stowarzyszenie „Wesoła Pasieka” – „Organizacja konkursów dla dzieci z Powiatu Kutnowskiego” – 4 000 zł.
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej –„Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” tom 27 – 5 000 zł.
– Stowarzyszenie „Wesoła Pasieka” – „Wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej” – 4 600 zł.

– Jestem bardzo zadowolony z podpisania umów współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Podpisane umowy dotyczą działań mających na celu wspieranie i rozwijanie działań na rzecz społeczności lokalnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców Kutna i okolic – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

– Tegoroczne zadania organizacji społecznych są bardzo ciekawe. Praca i zaangażowanie społeczne wszystkich osób zrzeszonych w organizacje społeczne jest godna podziwu i wiele wnosi w życie całego Powiatu Kutnowskiego. Wszystkim przedstawicielom organizacji serdecznie gratuluję i zachęcam do składania kolejnych ofert na realizację zadań – mówi Wicestarosta Magdalena KrupińskaKotulska.

– Organizacje pożytku publicznego są bardzo ważne z wielu powodów. Działają na rzecz dobra wspólnego i poprawy jakości życia ludzi. Są również ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, które angażuje ludzi w działania na rzecz dobra wspólnego i rozwija świadomość społeczną. Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy tyle umów z organizacjami – dodaje Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Jednocześnie informujemy, iż w Zarząd Powiatu Kutnowskiego w dniu 30 marca 2023 roku ponownie ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/14558
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/14557
 3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/14556
  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: