reklama
reklama
reklama
reklama

Powiat Kutnowski zakupił łódź. Do czego będzie służyć?

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski podpisali umowę z PPUH „AQUAS” Grzegorz Szymański na zakup i dostawę łodzi z kompletnym wyposażeniem, sprzętem dodatkowym oraz silnikiem.

- R E K L A M A -

Łódź zostanie użyczona Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kutnowskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania kłusownictwa oraz likwidacji skutków katastrof ekologicznych.

― Ważną funkcją Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kutnowskiego jest wykrywanie i likwidacja skutków katastrof ekologicznych, co miało niedawno miejsce na rzece Ochni, gdzie patrol straży wykrył śnięte ryby w dużej ilości. Po powiadomieniu służb Społeczna Straż uczestniczyła w zbieraniu ryb. Społeczna Straż Rybacka pracuje społecznie, angażując swój wolny czas. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kutnowskiego podjął decyzję o doposażeniu Społecznej Straży Rybackiej w niezbędny sprzęt, by mogła dalej skutecznie realizować swoje zadania ― mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

― Społeczna Straż Rybacka Powiatu Kutnowskiego wykorzysta sprzęt na akwenach wodnych na terenie naszego Powiatu, w szczególności rzek Bzury i Ochni. Bardzo dziękuję Społecznej Straży za zaangażowanie, poświęcenie i działania przyczyniające się do ochrony lokalnych ekosystemów wodnych, zapobiegając nielegalnemu połowowi, zanieczyszczeniom i nadmiernemu wyławianiu ryb ― mówi Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Środki na realizację zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2024 rok – zadanie „Zakup Łodzi” w kwocie 18 000,00 złotych.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: