Powiat z dofinansowaniem. Szkoły z nowym sprzętem medycznym

Powiat Kutnowski pozyskał dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

- R E K L A M A -

Kwota dofinansowania na gabinety medyczne wynosiła 59.448,34 zł. Pozyskane środki zostały rozdysponowane na poszczególne placówki prowadzone przez Powiat czyli: Szkoły Podstawowe Specjalne-13.368,60zł, Gimnazja Specjalne -6.644,20zł, Licea Ogólnokształcące-13.085,00zł, Szkoły Zawodowe-26.350,54zł.

W ramach uzyskanego dotacji został zakupiony następujący sprzęt medyczny:
– kozetki,
– stoliki zabiegowe,
– szafki przeznaczone do przechowywania leków,
– biurka oraz szafki kartoteczne,
-wagi medyczne ze wzrostomierzem,
– parawany,
– aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,
– stetoskopy,
-tablice Snellena do badania ostrości wzroku,
-tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,
-tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania
testów przesiewowych i interpretacji
Ww. zadanie udało się zrealizować w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1774.

- R E K L A M A -

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: