Poznaj szczegóły ustawy o OZE w Polsce

Ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE) budzi wiele emocji wśród przedsiębiorców specjalizujących się w pozyskiwaniu energii elektrycznej. To jeden z najważniejszych dokumentów o ochronie środowiska funkcjonujących na terenie Polski Co właściwie zawiera?

- R E K L A M A -

Czego dotyczy polska ustawa o OZE?

Według informacji ze strony internetowej spółki energetycznej TRMEW Obrót, pierwszy projekt ustawy o OZE został zatwierdzony 20 lutego 2015 roku. Od tego czasu dokument przeszedł nowelizację. Ustawa określa, czym są odnawialne źródła energii oraz przybliża zasady prawne dotyczące zarządzania nimi. Uwzględnia także warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było pozyskiwać ekologiczną energię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

W treści dokumentu znaleźć można także spis certyfikatów, które są wymagane dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.

- R E K L A M A -

Co zawiera nowelizacja?

25 czerwca 2019 roku rząd zatwierdził nowelizację ustawy o OZE. Najważniejsze zmiany objęły definicję słowa prosument. Do tej pory prosumentami były jedynie gospodarstwa domowe zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z OZE. Energię tę mogły potem magazynować bądź sprzedawać. Nowelizacja włączyła do definicji prosumenta również przedsiębiorstwa, ale tylko pod warunkiem, że sprzedaż energii pozyskanej z mikroinstalacji nie będzie stanowić przeważającego przedmiotu w ramach ustawy dotyczącej statystyki publicznej. Niebędący przedsiębiorcą prosument zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł nie kwalifikuje się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne zmiany w dokumencie objęły zasady korzystania z mikroinstalacji. Przed nowelizacją ich wielkość nie przekraczała 40 kW. Według nowych zasad wartość ta wzrosła do 50 kW. W projekcie wydłużono także czas, jaki instalacje wygrywające przetargi i aukcje mają na rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą dla instalacji wiatrowych termin ten wynosi 33 miesiące, z kolei instalacje fotowoltaiczne powinny rozpocząć prace najpóźniej 24 miesiące po zamknięciu przetargu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: