Pracowity rok strażaków z Kutna i okolic. Interweniowali ponad 1900 razy!

Strażacy z powiatu kutnowskiego w zeszłym roku interweniowali ponad 1900 razy. To spory wzrost wyjazdów w porównaniu do zeszłego roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przygotowała podsumowanie 2022 roku.

- R E K L A M A -

— W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kutnowskiego interweniowały podczas 1922 zdarzeniach, co stanowi wzrost liczby interwencji o ponad 18 procent (18,5%) w odniesieniu do roku poprzedniego — mówi mł. bryg. Mariusz Jagodziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W roku 2022 w ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 17% tj. 327 zdarzeń, a ich ilość w porównaniu do 2021 roku zmalała o 17 pożarów. Liczba miejscowych zagrożeń w porównaniu do roku 2021 wzrosła z 1195 zdarzeń do 1440 zdarzeń. Stanowią one 75% ogółu interwencji JOP w 2022 roku.

- R E K L A M A -

Ilość alarmów fałszywych (AF) w roku 2022 wyniosła 155 i w porównaniu do roku 2021 odnotowano wzrost o 33%. Alarmy fałszywe stanowią 8% wszystkich zdarzeń w roku 2022.

Podczas interwencji JOP w 2022 roku odnotowano 32 ofiary śmiertelne i 118 rannych. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie m. Kutno (548 zdarzeń) oraz na terenie gminy Żychlin (246 zdarzeń).

- R E K L A M A -

Nie brakowało szkoleń OSP

Jak dodaje Mariusz Jagodziński, w roku 2022 na 8 szkoleniach dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przeszkolono łącznie 180 druhów OSP. Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – egzamin + recertyfikacja – 35 osób, w tym 26 z KSRG Szkolenia Ratowników OSP w ramach współdziałania z SP ZOZ LPR – 54 osoby, w tym 15 z KSRG Szkolenie z metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla Naczelników OSP – 22 osoby w tym 8 z KSRG.

(KP PSP w Kutnie)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: