reklama

Prawie 9 mln złotych dofinansowania na utylizację odpadów w Łaniętach. Podpisano umowę

Władze powiatu kutnowskiego podpisały umowę z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dofinansowania w kwocie blisko 9 mln złotych na usunięcie odpadów w Łaniętach.

- R E K L A M A -

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kutnie, w ramach działań Zarządu Powiatu Kutnowskiego została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”, na dofinansowanie w kwocie 8 700 000,00 złotych.

W możliwie najbliższym terminie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę.

- R E K L A M A -

― Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować, Panu prezesowi zarządu Wojciechowi Miedzianowskiemu, Panu senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi za tak ogromne zaangażowanie i wsparcie w pozyskaniu tych środków dla Powiatu Kutnowskiego oraz Panu wójtowi gminy Łanięta Tomaszowi Szczęsnemu, który chociaż pod względem przepisów nie jest odpowiedzialny za składowisko odpadów, każdorazowo, kiedy dochodziło tam do sytuacji kryzysowej, można było liczyć na wsparcie władz gminy z panem wójtem na czele. Pragnę przypomnieć Państwu, że jedną z pierwszych decyzji tego Zarządu, tej kadencji Rady Powiatu Kutnowskiego i jedną z pierwszych moich decyzji było wydanie decyzji zakazujących dalszego składowania odpadów niebezpiecznych na składowiskach, które istniały w Powiecie Kutnowskim. Był to koniec roku 2018 ― mówił Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski

― Jesteśmy wdzięczni Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za dofinansowanie. Dzięki tej inwestycji wpłyniemy pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Jesteśmy gotowi do współpracy z wykonawcą zadania i do monitorowania postępu prac, aby efekty były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory jedno takie niebezpieczne składowisko w gminie Krośniewice udało nam się już zlikwidować ― mówi Tomasz Walczewski, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: