Premier zajmie się nielegalnym składowiskiem odpadów? Poseł z naszego regionu interweniuje

Tuż przy granicy powiatu kutnowskiego, w miejscowości Szołajdy (gm. Chodów) znajduje się nielegalne składowisko odpadów. O sprawie już kilka razy informowaliśmy na naszych łamach, a teraz sprawą zainteresował się jeden z posłów z naszego regionu.

Dariusz Joński wystosował interpelację do premiera RP Mateusza Morawieckiego, aby zajął się sprawą dotyczącą wysypiska.

- R E K L A M A -

Treść interpelacji:

Na terenie gminy Chodów w miejscowości Szołajdy, wsi zlokalizowanej przy granicy z Krośniewicami, znajduje się nielegalne składowisko odpadów. Na terenie wysypiska znajdują się tony materiałów niebezpiecznych, które w każdej chwili mogą ulec samoistnemu zapaleniu lub podpaleniu, co w konsekwencji spowoduje niewyobrażalne skutki dla środowiska. Przedostanie się materiałów niebezpiecznych do wód gruntowych i powietrza narazi dziesiątki tysięcy mieszkańców na utratę życia i zdrowia oraz może spowodować ewakuacje mieszkańców z okolicznych miejscowości, co w obecnej walce z koronawirusem, może mieć opłakane skutki. Gminy nie są w stanie same uporać się z tym problemem, ponieważ szacowany koszt zabezpieczenia i utylizacji materiałów niebezpiecznych to wydatek kilkudziesięciu milionów złotych.

- R E K L A M A -

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Jakie działania podejmie rząd, aby niezwłocznie doprowadzić do oczyszczenia nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Szołajdy w gminie Chodów?

- R E K L A M A -

2. Kiedy Pan Premier nakaże podległym pracownikom skontaktowania się z urzędnikami okolicznych gmin i uruchomi procedurę likwidacji wysypiska?

3. Czy zamierza Pan wysyłać podległe służby na wizję lokalną na nielegalne składowisko odpadów?

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: