Prestiżowa nominacja dla Prezesa Zarządu ECO Kutno

Do tytułu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021 w kategorii średnia firma został nominowany Paweł Łuczak Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki ECO Kutno odpowiadającej za dostawę ciepła systemowego do mieszkańców miasta.

Prestiżowy konkurs Menedżer Roku Regionu Łódzkiego, po raz czternasty organizowany jest przez pomysłodawców – redakcję „Dziennika Łódzkiego” oraz Lożę Łódzką Business Centre Club. Celem konkursu jest uhonorowanie menedżerów, którzy wykazali się w minionym 2021 roku, największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej stabilny wzrost i rozwój.

- R E K L A M A -

Konkurs MRRŁ polega na wyborze najlepszego w menadżera w województwie łódzkim. Nagrody przyznawane są menedżerom zarządzającym firmą od minimum 3 lat, którzy są cenieni przez swój zespół oraz lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji, osiągnęli dobre wyniki ekonomiczne oraz wykazują wrażliwość na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy szeroko stosując w praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, w przypadku nagrody za 2021 rok, Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę nie tylko dane finansowe, lecz również podejmowanie przez kandydata działań przynoszących sukcesy wobec ograniczeń i trudności w funkcjonowaniu firmy spowodowanych pandemią.

- R E K L A M A -

Spośród nominowanych, ostatecznego wyboru laureatów na podstawie przedstawionych osiągnięć dokona Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą m.in. Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, Redaktor Naczelny „Dziennika Łódzkiego”, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes i Wiceprezes Polska Press Łódź oraz Kanclerz i Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2022 r.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: