reklama
reklama

Prezydent Kutna nagrodził nauczycieli. Wyjątkowa uroczystość w CTMiT (ZDJĘCIA)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w uznaniu sukcesów zarówno w pracy dydaktycznej, jaki i wychowawczej Prezydent przyznał nauczycielom, dyrektorom szkół i przedszkoli nagrody finansowe. W piątek (15 października) w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca z tej okazji odbyły się oficjalne uroczystości.

W słowach skierowanych do nauczycieli i pracowników oświaty Prezydent Zbigniew Burzyński podziękował za zaangażowanie w codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za podejmowanie różnorodnych działań rozwijających talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży.

- R E K L A M A -

„Był to rok inny niż dotychczas, wyjątkowy pod każdym względem. Raz była nauka stacjonarna, raz hybrydowa, a jeszcze później zdalna. Musieliście się dostosować do tych warunków, dużo się nauczyć nowych technik i sprostaliście tym wyzwaniom. A efektem tego są dobre wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych, uzyskiwane tytuły finalistów i laureatów w konkursach przedmiotowych, a także liczne sukcesy indywidualne i zespołowe uczniów, w różnych dyscyplinach sportu” – podkreślał Prezydent Zbigniew Burzyński.

Życzył również wytrwałości, satysfakcji płynącej z trudnej i odpowiedzialnej pracy z młodym pokoleniem oraz dużo zdrowia i energii do realizacji kolejnych edukacyjnych wyzwań.

- R E K L A M A -

Nagrodzeni nauczyciele są często twórcami i realizatorami innowacyjnych grantów oświatowych, przygotowują uczniów do prestiżowych i lokalnych konkursów oraz zawodów sportowych, w efekcie czego uczniowie uzyskują zaszczytne tytuły laureatów, finalistów konkursów i mistrzów różnych dyscyplin sportu, są autorami i realizatorami innowacji pedagogicznych, realizują liczne projekty i programy wspierające edukację, organizują i popularyzują wśród dzieci i młodzieży idee wolontariatu.

Nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli:

- R E K L A M A -

1. Pani Sylwia Mujta – nauczyciel mianowany, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,

2. Pani Joanna Traczyk – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie

3. Pani Anna Wieczorkowska – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,

4. Pani Anna Bartczak – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kutnie,

5. Pani Julita Nowogórska – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie,

6. Pani Ewa Potocka – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie,

7. Pani Agnieszka Dębska – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kutnie,

8. Pani Emilia Pawłowska – nauczyciel mianowany, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kutnie,

9. Pani Joanna Czuba – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

10. Pani Marzanna Kamińska – nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

11. Pani Agnieszka Sroka- Świstak – nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

12. Pani Agnieszka Daniel – nauczyciel mianowany, Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie,

13. Pani Małgorzata Nodzak – nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek” w Kutnie,

14. Pani Karolina Cieślak – nauczyciel mianowany, Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka” w Kutnie,

15. Pani Aleksandra Krysińska – nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie,

Ponadto Prezydent Miasta przyznał nagrody następującym dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli:

• Pani Jolancie Siuda – Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie,

• Pani Helenie Matusiak – Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” w Kutnie,

• Panu Jarosławowi Koszańskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1

im. T. Kościuszki w Kutnie,

• Pani Annie Winieckiej – wicedyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 16 im. „Calineczka” w Kutnie,

• Pani Iwonie Pietrzak – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Panu Gracjanowi Wiśniewskiemu – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie,

• Pani Małgorzacie Łaszewskiej – Dyrektorowi Żłobka Miejskiego „Wesoła łąka” w Kutnie.

W trakcie uroczystości wręczono również medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali pracownicy samorządowi i nauczyciele kutnowskich:

• Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutna,

• Marzanna Dwojacka – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Małgorzata Borucka – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Beata Czarnoucka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,

• Ewa Gawrońska – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Wioleta Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie.

Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty wyróżnieni zostali kutnowscy nauczyciele:

• Małgorzata Borucka – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Henryka Engel – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie.

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali kutnowscy nauczyciele:

• Paweł Babecki – Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie,

• Marzanna Dwojacka – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,

• Wojciech Ladorudzki – I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

Uroczystość uświetnili swoimi występami utalentowani uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie: Maciej Domagała – zdolny pianista, laureat wielu konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, Lena Klembalska – wokalistka, laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i festiwali wokalnych, Antoni Marzec – młody wokalista, zdobywca wielu prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Iwona Kaca Dyrektor kutnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, samorządowcy z powiatu kutnowskiego oraz dyrektorzy i nauczyciele z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego.- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: