Prezydent Kutna uhonorował Marię Wierzbicką (ZDJĘCIA)

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kutno Prezydent miasta Zbigniew Burzyński uhonorował specjalną nagrodą wieloletnią działaczkę społeczną Marię Wierzbicką. Były łzy wzruszenia i gratulacje.

- R E K L A M A -

– Pani Maria jest osobą powszechnie znaną i powszechnie szanowaną.  Niewątpliwie jest bardzo wybitną mieszkanką Kutna, społeczniczką regionalistką i pedagożką. Była czołową postacią Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ale to utworzenie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku było zasadniczym wyzwaniem – mówił Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

Maria Wierzbicka jest wybitnie zasłużoną mieszkanką Kutna, społeczniczką, regionalistką i pedagożką. W przeszłości wyróżniająca się członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, przy którym dzięki jej staraniom powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ostatnich latach szczególne uznanie zyskała współtworząc odrębne od TPZK, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Temu wyjątkowemu projektowi społecznemu skierowanemu do seniorów, przewodzi od ponad 17 lat.

- R E K L A M A -

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Czuję się naprawdę zaszczycona. Ja nigdy nie sądziłam, że ktoś zauważy, że ja cokolwiek robię, bo ja uważam, że robię to, co wszyscy robią – mówiła laureatka po odebraniu nagrody.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu Marii Wierzbickiej i działalności prosenioralnej, udało się przez ostatnie lata: utrzymać zainteresowanie osób w wieku emerytalnym aktywnością na różnych polach działalności obywatelskiej i społecznej, pozyskać do współpracy i zaktywizować nowe środowiska lokalne, wydać kilkanaście publikacji, odnieść sukcesy grupy teatralnej i kabaretu.

- R E K L A M A -

Warto podkreślić, że w momencie największej popularności stowarzyszenie skupiało ponad 350 słuchaczek i słuchaczy, czyniąc tym samym Uniwersytet Trzeciego Wieku przodującą organizacją pozarządową w Kutnie.

Na szczególne wyróżnienie zasługują kompetencje społeczne Marii Wierzbickiej oraz jej ponadprzeciętne umiejętności rozumienia sytuacji seniorów, co w kontekście izolacji społecznej, spowodowanej pandemią, przełożyło się na wymierną pomoc starszym mieszkańcom Kutna.

(UM Kutno)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: