Przed nami I Forum Polityki Społecznej w Kutnie

Prezydent Miasta Kutno zaprasza na I Forum Polityki Społecznej — Kutno 2023 pn. „Wyzwania dla miejskiej polityki społecznej – Kutno 2023—2027″.

- R E K L A M A -

W Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie w dniu 18 stycznia br. (godz. 10.00—13.30) odbędzie się I Forum Polityki Społecznej – Kutno 2023 pod hasłem „Wyzwania dla miejskiej polityki społecznej – Kutno 2023—2027″.

Celem wydarzenia jest podsumowanie realizacji założeń przewidzianych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016—2022″, a także wskazanie wyzwań, jakie stoją przed polityką społeczną Miasta Kutna rozumianą jako działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców
i zwiększenia dostępu i jakości usług publicznych.

- R E K L A M A -

Forum podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. Pierwszy segment poświęcono polityce społecznej Miasta Kutna w latach 2016—2022, w szczególności opisaniu działań ujętych w strategii oraz scharakteryzowaniu głównych trendów i kierunków zmian w pomocy społecznej. Druga część dotyczy wyzwań w obszarze polityki społecznej, w trzech obszarach: pomocy seniorom, wspierania rodziny oraz wykluczenia społecznego.

Wystąpienia przygotowali przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

- R E K L A M A -

Wszystkim wypowiedziom towarzyszyć będzie możliwość zadawania pytań i odniesienia się do wizji kutnowskiej polityki społecznej na zbliżające się kilka lat.

— Do udziału w I Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych polityką społeczną Kutna — zachęca Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: