Przed świętami radni uchwalą budżet Kutna na 2020 rok

Przed świętami odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Kutno, podczas której radni zagłosują między innymi nad budżetem Miasta Róż na rok 2020.

- R E K L A M A -

Obrady zaplanowano na wtorek 17 grudnia 2019 na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

- R E K L A M A -

2.Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

- R E K L A M A -

a)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich; – PLIK PDF

b)uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kutno na lata 2020 – 2024; – PLIK PDF

c)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2020 rok oraz sposobu jego realizacji;- PLIK PDF

d)przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2020 rok.- PLIK PDF

reklama

4.Sprawozdania z działalności Rady Miasta Kutno i stałych komisji Rady Miasta Kutno za okres od początku kadencji i za 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2020 – 2030.

PROJEKT WPF 2020 – 2030 – link

6.Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2020 rok:

1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;

2)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji;

3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

4)dyskusja nad projektem budżetu;

5)głosowanie uchwały.

PROJEKT BUDŻETU na 2020 r. – link

7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno
o działaniach międzysesyjnych.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: