Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic – kiedy trzeba wykonać?

Gaśnice są podstawowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Istnieje ponad 40 rodzajów gaśnic, różnią się miedzy sobą czynnikiem, które je wypełnia. Powinny być dostosowane do konkretnego przeznaczenia, a także przechodzić regularną legalizację gaśnic. W Polsce istnieją przepisy regulujące okres obowiązkowego przeglądu gaśnic przeciwpożarowych. Jest to niezbędne, aby skontrolować ich sprawność techniczną i w razie potrzeby – konieczność przeprowadzenia serwisu, czyli remontu gaśnic i wymiany uszkodzonych elementów. Najbardziej popularne są gaśnice proszkowe, które umożliwiają gaszenie ciał stałych, cieczy oraz gazów urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. Gaśnice proszkowe znajdziemy w większości biur, szkół, urzędów, hal produkcyjnych, czy w samochodach. Ich działanie polega na zatrzymanie dopływu tlenu za pomocą proszku gaśniczego. Gaśnica jest nieodzownym elementem budynków i pomieszczeń użyteczności publicznej oraz pojazdów, warto zaopatrzyć się w nią na własny użytek, do domu.

- R E K L A M A -

Co to znaczy legalizacja gaśnicy?

Legalizacja gaśnicy, oznacza to samo, co konserwacja i przegląd. Jest to czynność konieczna, aby  dopuścić gaśnicę do użytku, do czasu następnego przeglądu technicznego. 

- R E K L A M A -

Kiedy trzeba wykonać konserwację gaśnic?

Przegląd gaśnic należy przeprowadzić w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Kontroli poddany jest środek gaśniczy, szczelność zbiornika gaśnicy, stan gazu, który odpowiada za rozprowadzenie substancji gaśniczej, a także działanie wszystkich podzespołów. W razie potrzeby gaśnica powinna być sprawna, w przeciwnym razie okaże się bezużyteczna, co może skutkować utratą zdrowia, życia, zniszczeniem mienia. Należy pamietać, że jeśli gaśnica okaże się niesprawna, a właściciel budynku miał obowiązek o to zadbać – może być to powodem niewypłacenia odszkodowania, z tytułu szkód poniesionych w wyniku pożaru. 

- R E K L A M A -

Jakie przepisy normują kwestie przeglądu gaśnicy?

Kwestie przeglądu gaśnic w Polsce, normuje Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).  Przegląd powinien być zgodny z zasadami Polskich Norm urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic (PN-EN 3), dokumentacją techniczną, a także instrukcją obsługi.

Kto odpowiada za przegląd gaśnic?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej legalizację, konserwacje oraz serwis gaśnic mogą przeprowadzać osoby o specjalnym przeszkoleniu, posiadające minimum wykształcenie średnie i specjalne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Czynności te mogą wykonywać również technicy pożarnictwa. Osoby z takim przeszkoleniem, można często znaleźć, między innymi w sklepach z asortymentem ochrony przeciwpożarowej. Można także postarać się znaleźć osobę upoważnioną do przeprowadzenia przeglądu gaśnicy w internecie. 

Kto odpowiada za przestrzeganie terminu legalizacji gaśnicy?

Za pilnowanie terminu przeglądu gaśnic odpowiedzialny jest właściciel budynku, który ma obowiązek zadbać także o inne urządzenia przeciwpożarowe w budynku. 

Jaką dokumentację należy posiadać po przeglądzie gaśnicy?

Po wykonanej konserwacji gaśnicy, osoba przeprowadzająca tę czynność wydaje odpowiednie zaświadczenie w formie naklejanej etykiety. Etykieta taka musi zawierać podstawowe informację, tzn. informację kto wykonał przegląd, kiedy to nastąpiło i kiedy powinien odbyć się kolejny przegląd gaśnicy. Brak poświadczenia może skutkować karą ze strony osoby kontrolującej stan gaśnic w budynku. 

Jaki jest koszt przeglądu gaśnicy?

Bardzo ciężko podać konkretną cenę takiego przeglądu. Ceny uzależnione są od lokalizacji, pojemności gaśnicy, a także środka gaśniczego. Oscylują w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. 

Podsumowując, wykonanie przeglądu gaśnicy jest bardzo ważne i nie należy tego bagatelizować. Konserwację/legalizację/przegląd powinna wykonać osoba o odpowiednim przeszkoleniu w tym kierunku, która stwierdza sprawność gaśnicy Askar Protect. Od tego, czy urządzenie jest sprawne może zależeć życie, zdrowie, a także wielkość strat materialnych. Kwestia legalizacji gaśnic w Polsce jest ściśle określone przez prawo. Gaśnice powinny przejść konserwację przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli wskazuje na to zalecenie producenta gaśnicy. Za pilnowanie terminu kolejnego przeglądu odpowiada właściciel budynku, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak , potwierdzającego przebytą w odpowiednim terminie konserwację. 

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: