Przekazują przechwycony „lewy” alkohol i wspierają walkę z COVID-19 (FOTO)

Prawie 100 tys. litrów alkoholu do celów dezynfekcyjnych łódzka Krajowa Administracja Skarbowa przekazała nieodpłatnie w 2020 r. Alkohol został zajęty podczas kontroli prowadzonych przez łódzkie jednostki KAS, a przekazywany jest instytucjom walczącym z pandemią koronawirusa.

Prawie 100 tys. litrów alkoholu do celów dezynfekcyjnych łódzka Krajowa Administracja Skarbowa przekazała nieodpłatnie w 2020 r. Alkohol został zajęty podczas kontroli prowadzonych przez łódzkie jednostki KAS, a przekazywany jest instytucjom walczącym z pandemią koronawirusa.

Spośród przekazanego alkoholu najwięcej, bo aż 46.398 litrów, trafiło do szpitali. Starostwa powiatowe, urzędy miast czy centra zarządzenia kryzysowego otrzymały łącznie 26.226 litrów, a Wojska Obrony Terytorialnej, Policja i Straż Pożarna – 6.083 litrów.

- R E K L A M A -

Domom pomocy społecznej i zakładom opieki zdrowotnej, innych niż szpitale, przekazano łącznie 7.030 litrów, a placówkom oświatowym 1.480.

Pozostały alkohol (3500 litrów) trafił do stacji sanitarno – epidemiologicznych, do ośrodka medycyny pracy i innych instytucji pomocowych, takich jak np. Caritas czy organizacje wspierające osoby niepełnosprawne.

Przy transporcie przekazywanego alkoholu łódzka KAS korzystała m.in. z pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji z Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

- R E K L A M A -

– Akcję kontynuujemy również w tym roku. Do 1 marca br. przekazaliśmy już 2.262,3 litra zajętego alkoholu, z czego 1.605 trafiło do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi (szpital zakaźny). Pozostała ilość została rozdysponowana na domy pomocy społecznej w Łodzi oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – informuje KAS.

W najbliższym czasie planowany jest transport 1.000 litrów alkoholu etylowego do szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: