Przez NIK mieszkańcy stracili ulgi za parkowanie. Radny Rędzikowski ma pomysł jak im pomóc

Najwyższa Izba Kontroli wymogła na miejskich radnych podjęcie uchwały, która zlikwidowała ulgi w opłatach parkingowych dla kutnian zameldowanych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Strefy Płatnego Parkowania. Radny Tomasz Rędzikowski ma pomysł, jak pomóc mieszkańcom.

- R E K L A M A -

Rada Miasta Kutno w pierwszej połowie listopada podjęła uchwałę – w wyniku otrzymania wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli – w wyniku której między innymi osoby zameldowane lub prowadzące działalność w budynkach znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania pozbawiono możliwości zryczałtowanego abonamentu uprawniającego do parkowania swoich pojazdów w SPP. Argumentem dla kontrolerów NIK był fakt, iż dotychczasowa uchwała z 2011 roku rzekomo naruszała zasadę równości wobec prawa określoną w artykule 32 Konstytucji RP ograniczając krąg podmiotów uprawniających do zakupu tychże abonamentów.

Interwencję w tej sprawie podjął miejski radny Tomasz Rędzikowski.

- R E K L A M A -

Moim zdaniem kontrolerzy NIK zbyt dosłownie wzięli sobie do serca artykuł 32 Konstytucji RP mówiący o tym, iż wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być dyskryminowany. Idąc tropem myślenia kontrolerów NIK należałoby znieść wszelkie ulgi przysługujące uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym czy kobietom w ciąży. Przypomnę, że całkowite, skrajne wręcz odrzucenie jakichkolwiek form dyskryminacji leży u podstaw ideologii gender – można przeczytać w interpelacji radnego Tomasza Rędzikowskiego.

Jakie rozwiązanie problemu widzi radny?

Wnoszę o wprowadzenie możliwości zakupu abonamentu ogólnodostępnego (którego istnienie nie zostało zakwestionowane) dla w/w kręgu osób z bonifikatą w wysokości 90%. Pozwoli to na osiągnięcie stawek zbliżonych do poziomu opłat jakie funkcjonowały w zlikwidowanym abonamencie zryczałtowanym – wyjaśnia w piśmie T. Rędzikowski.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: