reklama
reklama

Przy małej obwodnicy będzie więcej drzew? Radny Łucki interweniuje

Teren przy ul. Barei jest niewystarczająco spożytkowany? Tak uważa radny Michał Łucki, który zwrócił się do władz miasta o zasadzenie większej ilości drzew przy małej obwodnicy.

– W wyniku własnych obserwacji uważam, iż teren wzdłuż ul. Barei jest niewystarczająco spożytkowany. Dlatego też wnioskuję o zagospodarowanie terenu pasem zieleni tj. zasadzenie drzew wzdłuż w/w ulicy. Tak zagospodarowany teren pozytywnie wpłynie na środowisko oraz poprawi estetykę okolicy – uważa radny Michał Łucki.

- R E K L A M A -

Do interpelacji ustosunkowały się już władze miasta.

– Pas zieleni wzdłuż wspomnianej drogi jest od kilku lat, etapami obsadzany drzewami. Począwszy od ulicy Narutowicza do mostu na rzece Ochni, młode drzewa znajdują się już po obu stronach pasa drogowego. Kierując się w stronę Mickiewicza, lewa strona zagospodarowana jest w całości, natomiast prawa strona jest kolejnym odcinkiem przewidzianym do zagospodarowania przez Biuro Zieleni Miejskiej – komentuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: