Przy szkole w Kutnie powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Umowa podpisana

Będzie nowe boisko wielofunkcyjne w Kutnie. W ostatnich dniach stosowną umowę w tej sprawie inwestycji przy „Troczewskim” podpisały władze powiatu kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali umowę z firmą „KOMPLEKSOWE BUDOWANIE Voyager Zygmunt Morgaś” z siedzibą w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie” przy ZS nr im. A. Troczewskiego w Kutnie.

Inwestycja realizowana jest przy udziale pozyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

- R E K L A M A -

Zakres prac obejmuje:

• uprzątnięcie oraz przygotowanie terenu
• częściową wycinkę istniejącego drzewostanu, kolidującego z projektowanym boiskiem wraz z nasadzeniami
• budowę systemu odwodnienia boiska
• budowę boiska sportowego/wielofunkcyjnego
• budowę oświetlenia boiska, w tym wszelkie inne niezbędne prace elektryczne
• budowę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna)
• budowę ogrodzenia i piłkochwytów
• budowę ciągów komunikacyjnych w tym drogi dojazdowej
• roboty porządkowe

- R E K L A M A -

Wartość umowy to aż 1 141 440,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 348 600,00 zł brutto.

Boisko ma powstać do 29 września 2023 roku.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: