reklama
reklama

Przyznali ponad milion złotych dofinansowania dla niepełnosprawnych

Pod koniec września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyło się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych z Powiatu Kutnowskiego.

Komisja rozpatrzyła wnioski dot. likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz tych w komunikowaniu się. Ponadto ubiegano się o dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnych.

- R E K L A M A -

W komisji obecni byli: Małgorzata Zielińska – wiceprzewodniczący, Tomasz Walczewski – członek, Marek Kubasiński – członek, Aleksandra Tybińkowska – członek, Agnieszka Tuwalska- Maciaszek – sekretarz, Joanna Seweryn – członek – starszy specjalista pracy socjalnej.

– Wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 2021 na łączną kwotę 1.068.479,00 zł – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

Komisja podsumowała trzy kwartały. Dotychczas przyznano dofinansowania do następujących zdań:

  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 486.449,00 zł – zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 125.712,00 zł
  • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 449.318,00 zł
  • sport, kultura, turystyka i rekreacja na kwotę 7.000,00 zł.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: