PSONI potrzebuje 40 tysięcy złotych. Radni interweniują, miasto odpowiada

Niestety, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny działający przy PSONI w Kutnie w dalszym ciągu musi szukać potrzebnych ponad 40 tysięcy złotych. Z prośbą o interwencję do władz Miasta Róż zwróciła się grupa radnych, jednak przepisy skutecznie związały ręce przedstawicielom miejskiego samorządu.

- R E K L A M A -

Przypomnijmy, kilka tygodni temu radni Paweł Markiewicz, Mariusz Sikora i Grzegorz Chojnacki zwrócili się do prezydenta Kutna, aby ten w miarę możliwości przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie część brakujących środków na dalszą realizację zadań z zakresu rehabilitacji i terapii uczestników. PSONI potrzebuje na ten cel ponad 40 tysięcy złotych. Niestety, jak się okazuje, miasto mimo chęci, ma związane ręce, bowiem nie posiada prawnych możliwości przekazania dodatkowych funduszy. Dlaczego?

Miasto rokrocznie wspiera działania stowarzyszenia służące mieszkańcom miasta. W roku 2019 Miasto Kutno ogłosiło konkurs na zadanie „Prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających na celu pokonanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs stowarzyszenie złożyło ofertę, z której wynika, iż całkowite koszty zadania to kwota 64.388 zł. Wynika z niej również, iż dysponuje środkami z innych źródeł w wysokości 16.888 zł. Oferta została pozytywnie rozpatrzona przez komisję konkursową, a prezydent przyznał dotację w wysokości 47.500 zł. Na realizację zadania została zawarta umowa dotacyjna, która określa wysokość dotacji oraz udział innych środków w realizacji zadania. W związku z powyższym informuję, iż nie ma prawnych możliwości przekazania dodatkowych środków na to zadanie – poinformował radnych Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -
reklama

Jak komentują władze Miasta Róż, PSONI wielokrotnie otrzymało wsparcie finansowe z miejskiego samorządu.

Jednocześnie nadmieniam, iż dodatkowo PSONI otrzymuje środki w formie dotacji na realizację innych zadań: Organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 7000 zł, XIV Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1500 zł oraz zadań w ramach turystyki: „Łebska wycieczka – zwiedzamy polskie wybrzeże” – 3000 zł oraz „Poznajemy polskie zamki” – 1213 zł. Pragnę podkreślić, iż Miasto od wielu lat znacząco wspiera działalność stowarzyszenia, ale realizacja tego rodzaju zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinna być finansowana przede wszystkim przez samorząd powiatu kutnowskiego – dodaje Z. Wdowiak.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: