reklama
reklama

Radni będą debatować o stanie bezpieczeństwa powiatu. Wkrótce sesja

W najbliższą środę 19 lutego 2020 o godzinie 10:00 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym będą dyskutować powiatowi radni?

- R E K L A M A -

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2023,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego za okres 2019 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego za rok 2019.

- R E K L A M A -

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XVIII z dnia 19 grudnia 2019 roku.
7. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: