reklama

Radni podjęli ważną decyzję w sprawie szpitala. W grze prawie 10 mln złotych

Podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Kutnowskiego, radni zadecydowali o wniesieniu przez Powiat Kutnowski wkładu niepieniężnego w wysokości 9 826 700,00 zł do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

- R E K L A M A -

Podniesienie kapitału zakładowego spółki umożliwi konsolidacje zadłużenia, której najważniejszym zadaniem jest refinansowanie istniejących, wieloletnich zobowiązań czyli zastąpienie długów wobec licznych wierzycieli jednym tańszym, w jednej grupie finansowej. Taki ruch oprócz zmniejszenia kosztów uniemożliwi również postawienie szpitala w stan upadłości przez nie spłacanych latami wierzycieli zobowiązań KSS – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

Pogarszająca się od wielu lat sytuacja Kutnowskiego Szpitala Samorządowego zdeterminowała Zarząd Powiatu Kutnowskiego do tego, aby w ubiegłym roku rozpocząć procedurę restrukturyzacji spółki. Szereg działań zarządczych oraz utworzenie dobrego planu naprawczego otworzyły dla kutnowskiej lecznicy możliwość skonsolidowania wieloletnich zobowiązań ciążących na szpitalu.

- R E K L A M A -

Niestety nieprzewidziany przez nikogo kryzys spowodowany pandemią COVID-19 wpłynął w ogromny sposób na już złą sytuacje finansową szpitala. W chwili obecnej obłożenie oddziałów w jednostce oscyluje w granicach 40-60%. Musimy zapewnić mieszkańcom Powiatu Kutnowskiego profesjonalną i adekwatną do potrzeb opiekę medyczną nie rezygnując jednak z działań mających na celu utrzymania ciągłości pracy jednostki. Odsetki karne za wieloletnie zobowiązania szpitala wynosiły aż 9% !!! Odsetki po konsolidacji wynosić będą 6,11% – dodaje Starosta Kutnowski.

Ponadto pierwsze raty skonsolidowanego zobowiązania szpital zapłaci dopiero za 2 lata. Taką możliwość wynegocjował zarząd szpitala. Ten czas „wakacji” da oddech szpitalowi oraz pozwoli wprowadzać założenia planu naprawczego.

- R E K L A M A -

Szpital przeprowadzi również niezbędne inwestycje m.in. zaniedbywanej latami sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szpital nie jest zagrożony zamknięciem w czasie pandemii covid-19.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: