Radni przeciwko SIM KZN i budowie tanich mieszkań w Dąbrowicach

W Dąbrowicach nie będzie budowy tanich mieszkań. Dąbrowiccy radni byli przeciwni przystąpieniu samorządu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Ziemi Kutnowskiej.

- R E K L A M A -

O inicjatywie utworzenia nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na Ziemi Kutnowskiej pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Wówczas w Łaniętach odbyło się ważne spotkanie w tej sprawie i udział w nim wzięło wielu przedstawicieli samorządów z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Jak podkreślał gospodarz spotkania, wójt gminy Łanięta, rządowy program to wielka szansa dla samorządów na rozwiązanie problemów mieszkalnictwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska miała możliwość wystąpienia z wnioskiem do ministerstwa o 3-milionowe wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Dąbrowice udziału w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Dziś w sprawie zatwierdzenia tego wniosku, a także wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowice do spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej głosowano podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowicach.

- R E K L A M A -

Radni na sesji mieli jednak sporo uwag, co do rządowego programu budowy tzw. tanich mieszkań. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości w środę 29 marca 2023 zorganizowane zostało spotkanie z Tomaszem Bartosiakiem z Krajowych Zasobów Nieruchomości. To jednak nie przekonało rajców.

– Pomysł przedstawiony przez SIM/KZN jest ciekawy i fajny, tylko po prostu to jest wszystko robione na ostatnią chwilę. Nie mamy czasu skonsultować tego z mieszkańcami i zrobić rozeznanie, jakie byłoby zapotrzebowanie na mieszkania. To są ogólniki i jest dużo znaków zapytania na tym etapie – mówił podczas piątkowej sesji Marek Wojciechowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowicach, który uczestniczył w zeszłotygodniowym spotkaniu w Łaniętach.

- R E K L A M A -

Kwestię związaną ze wspomnianą „presją czasu” poruszyła Monika Karpierz, sekretarz Miasta i Gminy Dąbrowice, która także była obecna w Łaniętach.

– Wynika to z tego, że Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa nie jest bez ograniczeń. Jeśli dobrze pamiętam, tam jest 1,8 mld złotych i bardzo dużo środków zostało już pozyskanych. A te 3 mln złotych, które byłyby kapitałem ze strony gminy, można pozyskać z tego funduszu. Jeśli te środki się skończą, to nie wiadomo, czy jakieś kiedyś jeszcze będą. I stąd poproszono nas, żebyśmy w dość szybkim tempie podejmowali decyzje w sprawie uchwały – mówiła M. Karpierz.

Ostatecznie radni opowiedzieli się przeciwko budowie tanich mieszkań w Dąbrowicach.

Siedmiu rajców było przeciwko: Marek Wojciechowski, Alina Szczepaniak, Ilona Chorzalska, Dorota Szadkowska, Artur Sowiński, Bogdan Szadkowski i Michał Drążkiewicz. Od głosu wstrzymali się z kolei: Ewelina Piwińska, Małgorzata Janecka-Burdyka, Barbara Jabłońska, Wiesława Kwiatkowska, Rafał Pacholczyk, Waldemar Kacprowicz i Janusz Marzec.

Czym jest Samorządowa Inicjatywa Mieszkaniowa?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu – tzw. tanich mieszkań.

Jak czytamy na stronie Krajowego Zasobu Nieruchomości, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo są mieszkania w SIM? Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: