reklama
reklama
reklama
reklama

Rekordowa kadencja i dynamiczny rozwój powiatu kutnowskiego! Na inwestycje przeznaczono ponad 150 milionów złotych

Ostatnie 5 lat to czas szczególnie dynamicznego rozwoju Powiatu Kutnowskiego, które upłynęły pod znakiem wielu inwestycji i rekordowych kwot przeznaczonych na ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia. W całej kadencji na inwestycje przeznaczono ponad 150 milionów złotych! – To kwota wyższa, niż podczas wszystkich innych kadencji razem wziętych! To pokazuje, że nasze działania były skuteczne i udało nam się osiągnąć znaczący postęp w kluczowych obszarach życia – komentuje Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

Jak podkreśla Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, działania podejmowane na szeroką skalę przez władze powiatu, projekty infrastrukturalne czy inwestycje w edukację i nowoczesne technologie, przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności naszego regionu. Nowe drogi, ścieżki rowerowe, modernizacje szkół, nowe pracownie szkolne, miejsca rekreacji i sportu sprawiły, że warunki do nauki, rekreacji, rozwoju przedsiębiorczości, sanitarnych oraz ochrony środowiska na terenie miasta i okolicznych gmin zdecydowanie poprawiły się.

– W latach 2018–2024 pobiliśmy wiele rekordów, jeśli chodzi o kwoty przeznaczone na inwestycje w powiecie kutnowskim. Na różnego rodzaju inwestycje i przedsięwzięcia przeznaczyliśmy ponad 150 milionów złotych. To kwota wyższa, niż podczas wszystkich innych kadencji razem wziętych! To pokazuje, że nasze działania były skuteczne i udało nam się osiągnąć znaczący postęp w kluczowych obszarach życia – dodaje starosta Daniel Kowalik.

- R E K L A M A -

Warto zauważyć, że wiele inwestycji było realizowanych przy współudziale różnych funduszy zewnętrznych m.in.: Programu Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki czy programów Województwa Łódzkiego, co pozwalało na efektywne wykorzystanie środków i przyspieszenie procesu modernizacji infrastruktury lokalnej.

– Nie można też nie wspomnieć o innych ważnych osiągnięciach dla rozwoju regionu kutnowskiego, które podniosły prestiż regionu oraz przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej. Od 1 stycznia 2023 mamy nowe miasto w powiecie kutnowskim – Gmina Dąbrowice odzyskała prawa miejskie, które utraciła na kilkadziesiąt lat z powodu udziału mieszkańców w Powstaniu Styczniowym – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

W ostatnich latach nie brakowało również wielu wydarzeń integrujących społeczność powiatu kutnowskiego. Odbywały się pikniki poświęcone bezpieczeństwu z udziałem służb mundurowych, których celem było podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń oraz kształtowanie pozytywnych wzorców bezpiecznego zachowania. Co roku odbywały się także dożynki powiatowe, podczas których dziękowano rolnikom regionu kutnowskiego za ich trud, plony i które były też znakomitą okazją do wspólnej zabawy i promocji gmin regionu kutnowskiego.

Wśród znaczących wydarzeń należy też wymienić samorządowe obchody „Dnia Sołtysa”, w trakcie których władze powiatu doceniły wieloletnią pracę najstarszych, najaktywniejszych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w rozwój swoich sołectw.

– Co warte wspomnienia, w powiecie kutnowskim powstała pierwsza w Polsce Powiatowa Liga Teqball, która pozwala rozwijać pasje sportowe dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedzinie sportu. Dodatkowo zostały dwukrotnie zorganizowane Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie na Hali Sportowej w Krośniewicach. Ponadto dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kutnowskiego organizowaliśmy corocznie akcje: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Sadzenie Lasu”, Zawody Wędkarskie połączone z badaniem wód, Dzień Dziecka, Gale Sportu, Gale Boksu oraz Rajdy Rowerowe – mówi Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

– Śmiało możemy powiedzieć, że nasze inwestycje oraz działania integrujące lokalną społeczność w ostatnich pięciu latach przyniosły nie tylko sukcesy ekonomiczne, ale również umocniły więzi społeczne, otwierając drzwi do jeszcze lepszej przyszłości dla wszystkich naszych mieszkańców – podsumowuje Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Poniżej lista wybranych i najważniejszych inwestycji i przedsięwzięć podjętych przez władze powiatu w kadencji 2018–2024.

PONAD 100 KM DRÓG W TEJ KADENCJI!

Jak podkreślają władze powiatu, w latach 2018-2024 zmodernizowano ponad 100 km dróg powiatowych.

– To więcej niż 20% wszystkich dróg powiatowych, jest ich niecałe 500 km. Zmodernizowana sieć dróg powiatowych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i między innymi do zmniejszenia liczby wypadków – komentuje Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in.

– Podpisanie aktu notarialnego na budowę filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie, który powstanie w 2024 roku
– Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2120E Żychlin–Grzybów–Zalesie
– Modernizacja Drogi Powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza – Łąkoszyn – Szewce Owsiane
– Przebudowa Drogi Powiatowej 2142E relacji Kutno – Łanięta – Kąty
– Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno – Antoniew – Witonia
– Remont drogi powiatowej nr 2136E odcinka Raciborów – Strzelce – gr. gm. Oporów
– Remont drogi powiatowej nr 2145E relacji Łanięta – Imielno – Ostrowy – Dąbrowice – Mariopol do granicy Powiatu Kutnowskiego oraz Nr 2142E relacji Kutno (Skłodowskiej–Curie) – Łanięta – Kąty
– Przebudowa przejść dla pieszych w Żychlinie na ul. Łukasińskiego i ul. Żeromskiego.
– Remont drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie
– W ramach współpracy z Gminą Strzelce zostały użyczone gminie odcinki dróg powiatowych w celu wykonania remontów w ramach programu Polski Ład:
– droga Nr 2134E – Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś
– droga Nr 2139E – Raciborów – Muchnów
– droga Nr 2136E – Raciborów – Strzelce – gm. Oporów (Mnich)
– droga Nr 2178E – Klonowiec Wielki – Wieszczyce
– droga Nr 2179E – Klonowiec Stary – do drogi 2142E
– droga Nr 2132E – Rejmontów – Marianów Dolny – gr. gm. Oporów
– Uzupełnienie poboczy drogi Nr 2145E kruszywem naturalnym na odcinku Ostrowy – Dąbrowice
– Remont drogi powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś
– Remont drogi powiatowej 2165E Głogowiec – Niedrzew
– Modernizacja drogi nr 2140E na odcinku Rajmundów – Łanięta
– Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia – Kutno oraz Nr 2168E Kutno – Ogrodzona
– Remont drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie–Azory poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
– Remont drogi do MOS w Żychlinie
– Remont drogi powiatowej Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabków – Nagórki oraz Nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów. Nr 2133 E – Nr 2173E
– Budowa chodnika przy Placówce „Różany Zakątek” w Kutnie
– Przeprowadzano także między innymi następujące prace na sieci dróg powiatowych:

 • remont dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej
 • odmulanie rowów przydrożnych na drodze Nr 2123E Kutno (ul. Oporowska) – Oporów – Żychlin (ul.1 Maja, ul. Łukasińskiego) – Kaczkowizna w miejscowości Pasieka, Żychlin, na drodze Nr 2124E Kolonia Oporów – Kutno w miejscowości Wola Owsiana, na drodze Nr 2128E Mnich – Kotliska w miejscowości Grotowice oraz na drodze Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane w miejscowości Kutno,
 • uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na sieci dróg powiatowych,
 • odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych (przejścia dla pieszych i linie segregacyjne),
 • wykonano naprawę przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś w miejscowości Malina oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta – Imielno – Ostrowy – Dąbrowice – Mariopol w miejscowości Dąbrowice,
 • usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu kutnowskiego,
 • wycinkę zadrzewienia kolidującego z przebudową drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno – Młogoszyn – Ktery.
  – Zakup Ciągnika Rolniczego do Robót Drogowych,
  – Zakup ciągnika z osprzętem do robót drogowych.

OŚWIATOWE

– Oświata to jeden z podstawowych filarów powiatu kutnowskiego. Zarząd Powiatu w mijającym 5-leciu swojej działalności przykładał dużą wagę do poprawy stanu bazy oświatowej, wyposażenia, w szczególności w pomoce dydaktyczne – komentuje Magdalena Krupińska-Kotulska – Wicestarosta.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in.
– Zagospodarowanie terenu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie,
– Przebudowa i wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody wraz z cyrkulacją instalacji PPOŻ, instalacji kanalizacji sanitarnej budynku MOS Żychlin,
– Przebudowa i Wymiana Instalacji Wodociągowej i PPOŻ w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie,
– Dostosowanie budynku administracyjno–gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie,
– Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1,
– Wykonanie wentylacji piwnic w POW „Tęcza”,
– Budowa Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Różany zakątek”,
– Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej w Kutnie na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie,
– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kutnie przy Zespole Szkół Nr 3,
– Prace remontowo–adaptacyjne w Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie,
– Termomodernizacja MOS w Żychlinie,
– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie,
– Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie,
– „Nasze Ekologiczne Pracownie” współfinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Edukacji Ekologicznej: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie; Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii DOMOSTWO w Żychlinie; Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie; Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie;
– Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie
– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie
– EKOpracownia w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
– EKOpracownia w II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie
– EKOpracownia w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
– Nowy samochód dla Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej we Franciszkowie
– Zakup trzech stołów do gry TEQBAL.

ZDROWIE

– Kierując się potrzebami mieszkańców ziemi kutnowskiej w zakresie poprawy opieki zdrowotnej od pierwszych dni kadencji realizowaliśmy ważne inwestycje w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Wśród największych przedsięwzięć należy wymienić remont OIOM-u i Oddziału Chorób Wewnętrznych – mówi Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in.:

– Zakup Sprzętu Medycznego dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,
– Przekazanie sprzętu medycznego dla Kutnowskiego Szpitala w postaci kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania ogólnego,
– Remont wejścia do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,
– Przekazanie do Kutnowskiego Szpitala, na oddział ginekologiczno–położniczy nowoczesnego urządzenia do badań – histeroskopu,
– Przekazanie trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim. Volkswagen Caravelle Trendline 9–cio osobowy (8+1) wyposażony w windę hydrauliczną dla DPS przy ul. Oporowskiej 27, Volkswagen Caravelle Trendline 9–cio osobowy (8+1) wyposażony w windę hydrauliczną dla DPS w Wojszycach, Renault Trafic Grand Pack Clim DCI – 9–cio osobowy dla DPS w Woli Chruścińskiej,
– Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o. o. z przeznaczeniem na Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem,
– Remont Oddziału Wewnętrznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym,
– Gruntowny remont wraz z zakupieniem wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym,
– Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie tj.: aparat USG oraz wideo laryngoskop,
– Podpisanie porozumienia z prezesem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. na zakup dwóch ogólnodostępnych wind osobowych,
– Nowy samochód dla DPS Pniewo.

BEZPIECZEŃSTWO

– Nowoczesne wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej i Policji odgrywa kluczową rolę w poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. W tej kadencji wspieraliśmy służby mundurowe i podejmowaliśmy wspólnie wiele różnych działań – mówi Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in.

– Przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie sprzętu w postaci: elementy uzupełniające do toru przeszkód Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, węże tłoczne, pompę zanurzeniową, jak również przełączniki bezpieczeństwa,
– Przekazanie samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
– Przekazanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie nowego samochodu operacyjnego,
– Nowy sprzęt dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie tj. urządzenie wielofunkcyjne, flary ostrzegawcze oraz tubę elektroakustyczną. Ponadto flota kutnowskiej komendy została zasilona o 6 nowych aut, które zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie.
– Przekazanie do Komisariatu Policji w Krośniewicach profesjonalnego Alkomatu Promiler iBlow,
– Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie sprzętu elektronicznego,
– Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
– Przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie dwóch samochodów: średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego oraz ciężkiego ratowniczo–gaśniczego,
– Przekazanie dla OSP Ostrowy Cukrownia ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego,
– Przekazanie dla OSP Pniewo średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego,
– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
– Ufundowanie i przekazanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.
– Podjęcie działań związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”, na które Powiat Kutnowski uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

UDOGODNIENIA DLA PETENTÓW

– Rozwój powiatu kutnowskiego zauważalny w ostatnich latach to wynik wspólnej pracy. Wszystkie dokonania to efekt współpracy z Parlamentarzystami, Wojewodą, Samorządem Wojewódzkim, Samorządem Powiatowym, Służbami Mundurowymi, jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, przedsiębiorcami. To również dorobek pracy, pomysłów i zaangażowania wszystkich mieszkańców naszego powiatu – komentuje Jolanta Pietrusiak, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

– Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7,
– Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kutnie,
– Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie,

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rekordowa kwota na 2024 rok przeznaczona z PFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych to ponad 5 milionów! Zarząd Powiatu Kutnowskiego w latach 2018 – 2024 (na dzień 26.03.2024) przeznaczył środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 14 090 591,00 zł.

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków:

Turnusy rehabilitacyjne – 3 407 wniosków
Likwidacja barier architektonicznych – 314 wniosków
Likwidacja barier technicznych – 54 wnioski
Likwidacja barier w komunikowaniu się – 369 wniosków
Środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny – 4 745 wniosków
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 29 wniosków

Zarząd Powiatu Kutnowskiego w latach 2018 – 2023 przeznaczył środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 10 737 379,00 zł.

– Wspieranie osób niepełnosprawnych przez Powiat Kutnowski ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności z wielu względów. Po pierwsze, jest to kwestia fundamentalnej sprawiedliwości społecznej. Każdy człowiek, niezależnie od swoich zdolności fizycznych czy psychicznych, zasługuje na równy dostęp do możliwości rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym, dlatego też inicjowanie programów i projektów wspierających osoby niepełnosprawne jest kluczowym zadaniem dla samorządu. Dodatkowo, wsparcie osób niepełnosprawnych sprzyja integracji społecznej. Dla wielu z nich jest to wyzwanie, dlatego samorząd może odegrać istotną rolę w zapewnieniu infrastruktury i programów, które umożliwią im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Wspieranie osób niepełnosprawnych przez Powiat Kutnowski nie tylko przynosi korzyści tym osobom, ale także buduje lepsze i bardziej zrównoważone społeczeństwo, które opiera się na zrozumieniu, tolerancji i współpracy – mówi Marek Kubasiński.

PLANY NA 2024 ROK

Na jakie inwestycje mogą liczyć w bieżącym roku mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

– Zadania, które znalazły się w tegorocznym budżecie to szereg przedsięwzięć, które są już realizowane. W planach mamy także rozpoczęcie nowych zadań. Łączna kwota zaplanowana na inwestycje w 2024 to rekordowe 88 milionów złotych! – mówi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Wśród planów władz powiatu są między innymi kolejne duże inwestycje związane z Kutnowskim Szpitalem Samorządowym czy usunięcie odpadów z nielegalnego składowiska w Łaniętach.

– W ostatnich latach mocno inwestowaliśmy w kutnowski szpital, wyremontowany został OIOM czy oddział wewnętrzny. Ale nie poprzestajemy na tym, w 2024 roku rozpoczniemy termomodernizację całego gmachu. To wielkie przedsięwzięcie, które będzie kosztowało blisko 30 mln złotych – dodaje starosta.

Oto, niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć:

– Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta
– Przekazanie sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w postaci dwóch nowoczesnych fantomów z kompletnym wyposażeniem.
– Zadanie powiatowe dotyczące działań w zakresie infrastruktury drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego, polegająca na budowie drogi dla pieszych”
– Podpisanie umowy z PPUH „AQUAS” Grzegorz Szymański na zakup i dostawę łodzi z kompletnym wyposażeniem, sprzętem dodatkowym oraz silnikiem. Łódź użyczona zostanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kutnowskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania kłusownictwa oraz likwidacji skutków katastrof ekologicznych.
– Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi powiatowej 2123E”
– Podpisanie umowy z Fundacją European Concept Consulting Foundationi na prowadzenie w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: w urzędzie gminy w Żychlinie, codziennie w godzinach 9.00 – 13.00 oraz w urzędzie gminy w Krośniewicach, codziennie w godzinach 8.30 – 12.30.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2142E Kutno (ul. Skłodowskiej–Curie) – Łanięta – Kąty na odcinku Budy Stare – Kąty.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2140E Rajmundów – Łanięta – Drogowo na odcinku Łanięta – Drogowo.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2133E st. kol. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku Drogowo – Strzelce.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2133E st. kol. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku Długołęka – Oporów.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2134E Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś na odcinku w Długołęce.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2172E, której przedmiotem jest remont drogi powiatowej Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów – Nagórki na odcinku od DK91 do granicy powiatu.
– Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E obejmujące remont drogi powiatowej Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane na odcinku Żakowice–Krzyżanów.
– Przebudowa drogi powiatowej 2124E – ul. Lipowa
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2142E Kutno – Imielno – Kołomia.
– Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Kolonia Oporów – Kutno, w miejscowości Podgajew, Szczyt.
– Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim,
– Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do ćwiczeń siłowych oraz doposażenie w sprzęt teleinformatyczny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie,
– Modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Kutnie,
– Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie,
– Malowanie klatek schodowych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie,
– Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie,
– Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie,
– Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie,
– Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.,
– Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie,
– Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części administracyjno–gospodarczej budynku w DPS Woli Chruścińskiej,
– Remont elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego w DPS Wojszyce,
– Rozbudowa budynku DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym,
– Zakup elektrycznej pralki przemysłowej na potrzeby DPS Kutno, ul. Oporowska 27,
– Zakup i montaż zestawu trzech kotłów elektrycznych w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,
– Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,
– Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie,
– Remont tarasu na budynku „Pałacyk” w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej we Franciszkowie,
– Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego.
– Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie,
– Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin–Borkowskiego w Krośniewicach,
– Modernizacja instalacji grzewczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie,
– Remont schodów zewnętrznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.
– Remont chodników w Nowem w pasie drogowym drogi powiatowej 2171E.
– Wyniesienie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Nowem.
– Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 2123E od skrzyżowania z ul. Lipową do DPS na ul. Oporowskiej.
– Dalsze wsparcie dla spółek wodnych z terenu powiatu kutnowskiego.

W zeszłym tygodniu na przyszpitalnych terenach w Kutnie nastąpiło symboliczne wbicie łopaty w teren, gdzie wkrótce pobudowana ma zostać filia WORD, dzięki której w Kutnie będzie można zadawać egzamin na prawo jazdy.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: