REKLAMA
poniedziałek, 27, czerwiec 2022
REKLAMA

Równy dostęp do leczenia Polaków i Ukraińców. NFZ wydał komunikat

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich

poniżej dalsza część artykułu

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

O tym warto pamiętać. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają:

– narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,

poniżej dalsza część artykułu

– każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),

– w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne praktyki

poniżej dalsza część artykułu

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.

(NFZ)

reklama

Warto przeczytać:

reklama