Rozpatrywali wnioski osób niepełnosprawnych. Informacja z posiedzenia komisji

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych z Powiatu Kutnowskiego. Do komisji wpłynęło 97 wniosków z prośbą o dofinansowanie m.in. do likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz tych w komunikowaniu się.

„Ponadto ubiegano się o dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, a także o pomoc w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych. Wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 2021 na łączną kwotę 155.201,50zł” – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski

- R E K L A M A -

Wnioski opiniowała komisja w składzie:Michał Kacprzak – przewodniczący, Małgorzata Zielińska – wiceprzewodniczący, Tomasz Walczewski – członek, Marek Kubasiński – członek, Aleksandra Tybińkowska – członek, Agnieszka Tuwalska- Maciaszek – sekretarz, Joanna Seweryn – członek – starszy specjalista pracy socjalnej.

Złożono 20 wniosków dotyczących dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się. Dofinansowano 19 wniosków na łączną kwotę 37.422,00 zł.

- R E K L A M A -

Złożono 13 wniosków dotyczących dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowano 12 wniosków na łączną kwotę 20.754,00 zł.

Złożono 64 wnioski dotyczące dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski na łączną kwotę 37.422,00 zł.25 osób zostało wpisanych na listę rezerwową.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: