Rozpatrywali wnioski osób niepełnosprawnych z naszego regionu

Pod koniec marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych z Powiatu Kutnowskiego – informuje Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Podczas spotkania komisji opiniowano nad 376 wnioskami dotyczącymi dofinansowań m.in. do likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz tych w komunikowaniu się.

- R E K L A M A -

Ponadto ubiegano się o dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, a także o pomoc w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 2021 na łączną kwotę 689 704,91 zł.

Wnioski opiniowała komisja w składzie:

- R E K L A M A -

Michał Kacprzak – przewodniczący, Małgorzata Zielińska – wiceprzewodniczący, Tomasz Walczewski – członek, Marek Kubasiński – członek, Aleksandra Tybińkowska – członek, Agnieszka Tuwalska-Maciaszek – sekretarz, Joanna Seweryn – członek – starszy specjalista pracy socjalne

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: