reklama
reklama

Rozszerzono prezydium Rady Miasta Kutno. Poznaliśmy nazwiska nowych wiceprzewodniczących

Wybór wiceprzewodniczących rady oraz członków komisji działających w obecnej kadencji był głównymi tematami nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kutno. Radni spotkali się w czwartek (16.05) i zdecydowali o rozszerzeniu prezydium do czterech osób.

- R E K L A M A -

Obok przewodniczącego Pawła Markiewicza oraz wiceprzewodniczącego Roberta Feliniaka zasiadać będzie jeszcze dwoje wiceprzewodniczących. Radni zagłosowali również za kandydaturami Ewy Rzymkowskiej (16 za i 1 przeciw, 3 wstrzymujące się) i Andrzeja Michałkiewicza (13 za i 2 przeciw, 5 wstrzymujących się). Ponadto radni wybrali także skład komisji stałych funkcjonujących w radzie. Obsada prezentuje się następująco:

Komisja rewizyjna Rady Miasta Kutno:
1. Danuta Blus – Przewodnicząca
2. Janusz Kołodziejski
3. Agnieszka Makuła
4. Arkadiusz Olesiński
5. Małgorzata Żurada.

- R E K L A M A -

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno:
1. Łukasz Walczak – Przewodniczący
2. Beata Włodarczyk
3. Przemysław Tobolczyk
4. Bartosz Czechowski
5. Artur Ciurlej

Komisja Budżetu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kutno:
1. Rafał Jóźwiak
2. Ewa Rzymkowska
3. Robert Małachowski
4. Agnieszka Makuła
5. Zbigniew Burzyński – Przewodniczący

- R E K L A M A -

Komisja Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Kutno:
1. Danuta Blus
2. Tomasz Rędzikowski
3. Arkadiusz Olesiński – przewodniczący
4. Andrzej Michałkiewicz
5. Paweł Markiewicz
6. Bartosz Czechowski

Komisja Pomocy Społecznej, Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Kutno:
1. Robert Feliniak
2. Michał Łucki
3. Robert Stępniewski
4. Tomasz Rędzikowski
5. Przemysław Tobolczyk
6. Robert Malachowski – Przewodniczący
7. Łukasz Walczak
8. Agnieszka Molińska-Jujka
9. Ewa Rzymkowska

Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutno:
1. Agnieszka Molińska-Jujka
2. Robert Stępniewski
3. Małgorzata Żurada – przewodnicząca
4. Andrzej Michałkiewicz
5. Artur Ciurlej
6. Robert Feliniak
7. Michał Łucki

Radni na sesji wystosowali również apel do Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji kutnowskiej delegatury kuratorium. Ponadto podjęła uchwałę w sprawie ustalenia pensji prezydenta Kutna. Przyjęto także uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Kutna, w sprawie udzielenia dotacji dla Samorządowej Spółdzielni Socjalnej (na wyposażenie i zagospodarowanie nowego obiektu w Parku Nad Ochnią dla potrzeb Strefy Aktywności Miejskiej) oraz w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: