reklama
reklama

Rusza głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Kutno! [SPRAWDŹ KANDYDATÓW]

Do dnia 30 września 2020 r. wpłynęło 16 kart zgłoszeniowych z propozycjami kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Kutno, od podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń.

W dniu 9 października 2020 r. Prezydent Miasta Kutno Zarządzeniem Nr 165/2020 ogłosił głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Link do Zarządzenia: KLIK

Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne i ich nazwiska znajdują się na karcie do głosowania:

- R E K L A M A -
 1. Jan DĘBSKI – zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Centrum Seniora.
 2. Krzysztof Wacław DĘBSKI – zgłoszony przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Pokolenia w Kutnie.
 3. Jolanta GAJDA – zgłoszona przez Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie.
 4. Stanisław GRALAK – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.
 5. Julianna Barbara HERMAN – zgłoszona przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie.
 6. Marek KACPRZAK – zgłoszony przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie.
 7. Maria KOLASIŃSKA – zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Centrum Seniora.
 8. Stanisław KOŁODZIEJCZAK – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
  i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.
 9. Elżbieta OLEJNIK – zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  w Kutnie.
 10. Mieczysław ORLIŃSKI – zgłoszony przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Pokolenia
  w Kutnie.
 11. Michał SINIOR – zgłoszony przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.
 12. Andrzej SOBCZAK – zgłoszony przez Stowarzyszenie Pomocy Laris.
 13. Helena STRZAŁKOWSKA – zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Kutnie – Centrum Seniora.
 14. Wojciech TRZASKOWSKI – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
  i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.
 15. Andrzej ZIELONKA – zgłoszony przez Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie.
 16. Danuta ZIEŃKOWICZ – zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  w Kutnie.

Głosowanie odbywa się w dniach 9 – 23 października 2020 r. na kartach do głosowania – Karta dostępna TUTAJ.

Kartę do głosowania można odebrać również w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutno pok. 235

- R E K L A M A -

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 24 253-11-68, pok. 235.

Każdy podmiot, który dokonał zgłoszenia może oddać głos maksymalnie na 5 kandydatów.

Wypełnioną kartę należy złożyć w zamkniętej kopercie z pieczątką głosującego podmiotu z dopiskiem „Głosowanie do Rady Seniorów Miasta Kutno” w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kutno do dnia 23 października 2020 roku.

Zachęcamy do głosowania!

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: