reklama
reklama

Ruszył cykl szkoleń dla nauczycieli z powiatu kutnowskiego

Fundacja Pro Aperte od 1 lipca 2021 realizuje projekt:” Dzieci-Rodzice-Szkoła. Mobilne działania terapeutyczno-edukacyjno-interwencyjne”, który potrwa do 30 czerwca 2023 roku. Jest on finansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z funduszy NoweFIO. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności lokalnego społeczeństwa do działań terapeutycznych, edukacyjnych oraz wiedzy praktycznej.

- R E K L A M A -

Jeden z realizowanych w projekcie obszarów wiedzy praktycznej dotyczy wsparcia nauczycieli we właściwym dostosowywaniu oddziaływań do potrzeb uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba wydawanych orzeczeń z roku na rok wzrasta, stąd mądre i właściwe realizowanie zaleceń w nich zawartych jest szczególnie potrzebne.

W ramach tego obszaru 6 placówek oświatowych z Regionu Kutnowskiego ma niepowtarzalną okazję do skorzystania z doświadczeń i ogromnej wiedzy trenerów od lat zajmujących się tematyką uszytej na miarę edukacji włączającej. Szkolenia prowadzą wybitne w swoich dziedzinach osobowości z Fundacji Autism Team: Sylwia Kowalska, Agnieszka Warszawa oraz doktor Michał Handzel. Warto nadmienić, iż Pani Agnieszka i Pan Michał są osobami w spektrum autyzmu i od wielu lat, jako samorzecznicy działają na rzecz poprawy m.in. obszaru edukacji dla osób o odmiennej ścieżce rozwojowej.

- R E K L A M A -

18 października 2021 rozpoczął się cykl powyższych szkoleń, który potrwa do 10 listopada. Do szkół z powiatu kutnowskiego, które zgłosiły chęć poszerzenia wiedzy w tematyce edukacji włączającej należą:

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Im. Jana Pawła II w Żychlinie
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie (k. Żychlina)
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie
  • Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie im. Adama Mickiewicza w Żychlinie

Cieszy nas niezmiernie tak duże zainteresowanie ze strony szkół na różnych poziomach edukacyjnych, ponieważ świadczy to o otwartości na potrzeby osób w spektrum autyzmu i gotowości do coraz lepszego kreowania rzeczywistości edukacyjnej. Wszyscy dążymy do tego, aby szkoła w której kształcą się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niezależnie od typu szkoły, była dla tych uczniów miejscem bezpiecznym, zrozumiałym i rozwijającym na miarę ich możliwości.

źródło: Fundacja Pro Aperte


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: