REKLAMA
poniedziałek, 27, czerwiec 2022
REKLAMA

Ruszył konkurs na dyrektorów „Dwójki” i „Dziewiątki”

poniżej dalsza część artykułu

Kto od września będzie dyrektorem „Dziewiątki” i „Dwójki”? Prezydent Kutna ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorskie kutnowskich podstawówek.

Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia wymagania opisane w tych załącznikach – SP2, SP9.

Oferty można składać (w kancelarii UM Kutno) do 28 maja (w przypadku „Dwójki”) i 29 maja (w przypadku „Dziewiątki”) 2018 roku do godziny 15:00. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kutno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

reklama

Warto przeczytać:

reklama