reklama

Ruszył konkurs na dyrektorów „Dwójki” i „Dziewiątki”

Kto od września będzie dyrektorem „Dziewiątki” i „Dwójki”? Prezydent Kutna ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorskie kutnowskich podstawówek.

Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia wymagania opisane w tych załącznikach – SP2, SP9.

- R E K L A M A -

Oferty można składać (w kancelarii UM Kutno) do 28 maja (w przypadku „Dwójki”) i 29 maja (w przypadku „Dziewiątki”) 2018 roku do godziny 15:00. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kutno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: