reklama
reklama
reklama
reklama

Sprzątanie Świata 2018 – „Akcja segregacja” we Wroczynach

Tradycją Szkoły Podstawowej we Wroczynach stał się coroczny udział w akcji Sprzątania Świata. 21.09.2018r. nasze działania przy wsparciu szkoły przez Urząd Gminy w Kutnie stały się ważnym elementem realizowanego szkole projektu edukacji ekologicznej.

- R E K L A M A -

W tym roku szkoła, jak i cała akcja postawiła sobie za główny cel zwiększenie odpowiedzialności każdego z nas za stan otaczającego środowiska poprzez wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie z przysłowiem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” uczniowie dowiedzieli się więcej o tym, jak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów w celu późniejszego wykorzystania ich zasobów oraz oszczędności energii. Nasze działania poszerzyliśmy także o zorganizowanie kampanii informacyjnej dla naszych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz okolicznych mieszkańców.

Koordynatorem akcji była: Sławomira Przywarta- nauczyciel biologii.
Podczas trwania tegorocznej akcji odbyły się następujące działania:

- R E K L A M A -

1. Apel informujący pod hasłem” Zostawcie nam czysty kawałek świata”.
Prezentacja multimedialna przepleciona informacjami, żartobliwymi scenkami oraz zabawami podczas których uczniowie uczyli się właściwej segregacji odpadów stały się ciekawą lekcją przyrody.

2. Przemarsz przez okoliczne tereny pod hasłem” Wszystkie śmieci są nasze”. Przy słonecznej pogodzie, z transparentami i hasłami ekologicznymi uczniowie edukowali okolicznych mieszkańców, rozdawali przygotowane wcześniej ulotki informujące co należy wrzucać,  a czego nie należy wrzucać do poszczególnych kontenerów i worków na śmieci. W czasie przemarszu zbierali również odpady nagromadzone w przydrożnych rowach.

3. Zajęcia terenowe pod hasłem: ”Posprzątajmy nasz szkolny świat”.
Uczniowie grabili liście, zamiatali chodniki, sadzili krzewy róż i rośliny cebulowe. Zajęcia te rozwijały zainteresowania ogrodnicze uczniów oraz uczyły współpracy w grupie.

4. Warsztaty artystyczne: „ Drugie życie słoika i butelki”.
Zajęcia te miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na powtórne wykorzystanie odpadów. Skierowane były do uczniów uzdolnionych artystycznie.

5. Ogłoszenie konkursu na: „Zbiórkę surowców wtórnych”.
Zmagania indywidualne i klasowe o największą ilość zebranych butelek typu PET, makulatury, puszek aluminiowych, płyt i baterii.

- R E K L A M A -

źródło: SP we Wroczynach

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: