Starosta zwołał posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Mówiono o zagrożeniach

W ostatnich dniach Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie występowania nielegalnych składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych na terenie powiatu kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Wzięli w nim udział przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Skierniewicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz właściwych terytorialnie gmin oraz miasta Kutno.

Podczas posiedzenia dokonano analizy aktualnego stanu składowisk zlokalizowanych na terenie naszego powiatu oraz identyfikacji zagrożeń, jakie one stanowią.

- R E K L A M A -

„Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kutnowskiego oraz ochrona środowiska naturalnego. Bez wątpienia największe zagrożenie stanowi składowisko na Majdanach. W związku z tym będziemy ponownie apelować do samorządu Województwa Łódzkiego o jak najszybsze podjęcie działań. Dzięki skutecznym działaniom służb i współpracy samorządów udało się usunąć składowisko zlokalizowane w Stefanowie na terenie Gminy Krzyżanów. Dwa z trzech omawianych składowisk zostaną usunięte w najbliższym czasie. Jest to istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w regionie. Cieszy nas zaangażowanie wszystkich stron, co pozwala wierzyć, że ryzyko związane z wystąpieniem tego typu zagrożeń zostanie zminimalizowane” – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

„Liczę na owocną współpracę wszystkich obecnych instytucji i jednostek samorządowych, aby wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania i działania, które pozwolą na szybkie i bezpieczne wyeliminowanie problemów nielegalnych składowisk odpadów” – mówi Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

(Powiat Kutnowski)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: