reklama
reklama
reklama
reklama

Stowarzyszenia otrzymają dotacje, w grze ponad 288 tysięcy złotych

Kutnowskie stowarzyszenia otrzymają pieniądze z budżetu miasta. Oficjalnie podpisane zostały umowy realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Łącznie dotacje w kwocie ponad 288 tysięcy złotych otrzyma dziewięć organizacji pozarządowych na 15 różnego typu zadanń.

- R E K L A M A -

DOTACJE OTRZYMUJĄ:

Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz uroczystości patriotycznych, kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego Kutna, na terenie miasta lub dla mieszkańców Kutna lub projektów kultywujących tradycję różaną czy dziedzictwo saskie:                                                 

- R E K L A M A -

    Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie – „Tabliczka na Twój dom” – kwota dotacji 15.000 zł,
    Polskie Towarzystwo Różane – 1000 róż dla Kutna – kwota dotacji 32.000 zł,
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – „Na krawędzi pamięci … rzecz o kutnowskich Żydach” 7. edycja – kwota dotacji 9.150 zł,
    Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki – Koncerty letnie pt. MUZYKA RÓŻ(A)NA w Parku Wiosny Ludów – kwota dotacji 35.000 zł,
    Stowarzyszenie Chór Speranza – „Śpiewamy dla Biało-Czerwonej” – kwota dotacji 16.050 zł,
    Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” – „Konopnicka w Pałacu Saskim” – kwota dotacji 8.080 zł,
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Święto Pułkowe 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego – kwota dotacji 8.750 zł.

Zadanie nr 2 – Wydawnictwa książkowe i muzyczne lub organizacja wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom w Kutnie i w Polsce:                                    

- R E K L A M A -

    Polskie Towarzystwo Różane – Rocznik „RÓŻE” nr 8, Dodatek Specjalny: 50. Święto Róży – złoty jubileusz – kwota dotacji 15.000 zł,
    Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie – Kolejowy Klub Sportowy Czarni Kutno. Wspomnienia i fotografie – kwota dotacji 15.000 zł,
    Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – Nagranie i wydanie płyty „Świąteczne śpiewanie” – kwota dotacji 14.167 zł,
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Przygotowanie i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” tom 28 – kwota dotacji 15.000 zł.

Zadanie nr 3 – Kutnowski ruch artystyczny i popularyzacja lokalnej twórczości:

    Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – Udział zespołu wokalnego w Festiwalu Piosenki w Rimini – kwota dotacji 15.000 zł,
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce – kwota dotacji 10.510 zł,      

Zadanie nr 4 – Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów:

    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie – Edukacja kulturalna dorosłych – kwota dotacji 30.000 zł.

Zadanie nr 5 – Koncerty rockowo-klubowe w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

    Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – Koncerty rockowo-klubowe w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – kwota dotacji 50.000 zł.  

źródło: UM Kutno

  
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: