reklama
reklama

Strażacy wykonali pomiary w Łaniętach. „Usunięcie tych odpadów jest dla nas priorytetem”

Trwa postępowanie związane z usunięciem odpadów zgromadzonych w Łaniętach. Wczoraj na tym terenie odbyły się pomiary różnych stężeń wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Czujniki na szczęście nie wykazały wartości niebezpiecznych dla ludzi.

- R E K L A M A -

W związku z prowadzonym przez Powiat Kutnowski postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”, w dniu 10 kwietnia 2024 r. zostały przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie pomiary stężenia substancji niebezpiecznych, bezpośrednio na terenie składowanych odpadów niebezpiecznych.

W trakcie czynności obecni byli: Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz Szczęsny – Wójt Gminy Łanięta, Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Magdalena Marciniak – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

- R E K L A M A -

– Przedmiotowe pomiary stężeń substancji szkodliwych są niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia zaplanowanych na najbliższe dni wizji lokalnych dla wykonawców chcących przystąpić do prowadzonego postępowania, a przede wszystkim w celu stałego monitorowania i zapobiegania szkodliwemu wpływowi tych substancji na środowisko i zdrowie ludzi – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

– Bardzo się cieszę, że odpady zostaną usunięte, a mieszkańcy miejscowości Łanięta będą mogli czuć się bezpiecznie. Wyniki pomiarów nie wykazały żadnych przekroczeń, nie mniej jednak usunięcie tych odpadów jest dla nas priorytetem. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami niebawem zostanie ten problem rozwiązany – mówi Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta

- R E K L A M A -

Jak mówi mł. kpt. Michał Kaczorowski z Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, czujniki nie wykazały w powietrzu wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego.

– W trakcie lustracji dokonano pomiarów gazów niebezpiecznych (metan, opary benzyny, propan butan, siarkowodór, amoniak, tlenek węgla, chlor) przy użyciu mierników wielogazowymi CROWCON TETRA 3, MSA ALTAIR 2X. Pomiarów dokonano w pobliżu składowiska odpadów oraz przy granicy działek sąsiednich – północna i południowa strona. Czujniki wielogazowe nie wykazały w powietrzu wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego (0 ppm, 0 LEL). Dodatkowo przeprowadzono pomiary skażeń radioaktywnych, przy użyciu miernika MONITOR EKO-C. Wyniki pomiarów w granicach tła naturalnego (0,12 µSv/h) – mówi mł. kpt. inż. Michał Kaczorowski z Komendy Powiatowej PSP w Kutnie.

(Powiat Kutnowski)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: