Strefa parkowania z zabytkami w tle – asystent posłanki pyta prezydenta

Patryk Barański, asystent Posła na Sejm RP Katarzyny Lubnauer, zwrócił się do prezydenta Kutna z pytaniem, czy UM Kutno posiada zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zorganizowanie strefy płatnego parkowania w miejscach objętych przez niego nadzorem.

- R E K L A M A -

Informuję, że zgodnie z umową z dnia 21 października 2015 zawartą z konsorcjum Projekt Parking Sp. z o.o., Parking Control Sp. z o.o. obowiązek zorganizowania strefy płatnego parkowania (SPP) oraz zgromadzenia niezbędnej dokumentacji i uzyskania odpowiednich pozwoleń spoczywa na wykonawcy ww. umowy – czytamy w odpowiedzi prezydenta Kutna.

Taka informacja nie spodobała się P. Barańskiemu, który wezwał prezydenta do usunięcia naruszenia prawa, „polegającego na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie – oraz do udostępnienia informacji w terminie 14 dni.”

- R E K L A M A -

W reakcji na złożony wniosek otrzymałem jedynie odpowiedź, iż firmy zewnętrzne są obowiązane posiadać stosowne zezwolenia. Natomiast strefa płatnego parkowania przynosi wpływy do miasta i urząd posiada stosowne informacje w tym przedmiocie a jedynie wymija się od odpowiedzi na konkretne pytanie – komentuje P. Barański.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: