Wiadomości KutnoSzkolneStudiuj "Bezpieczeństwo Narodowe" w ANSGK w Kutnie!

Studiuj „Bezpieczeństwo Narodowe” w ANSGK w Kutnie!

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie zaprasza na studia na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe”. Poznaj szczegóły związane z ofertą ANSGK.

- Reklama -

Oferta edukacyjna na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest skierowana do osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie w tym z kwestią o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących we współczesnym świecie , nauk o polityce, administracji państwowej i samorządowej oraz chcących nabyć umiejętności wykorzystania tejże wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE JEST DLA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH, ŚWIADOMYCH ORAZ CIEKAWYCH ŚWIATA, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ ZAPEWNIALI BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELOM NASZEGO KRAJU.

- Reklama -

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi:
• organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji,

• problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa,

- Reklama -

• rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

• odniesienie problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa,

• działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego,

• terroryzm międzynarodowy,

• prawne uwarunkowania dotyczące ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

materiał powstał przy współpracy z Akademią Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: