Sukces policjantki z Kutna. Znalazła się wśród najlepszych

Dyżurni jednostek organizacyjnych Policji pełnią służbę na stanowisku kierowania zapewniając przez całą dobę kontakt społeczeństwa z policjantami. Odpowiadają m.in. za koordynację pracy podległych sił, inicjuje działania po przyjęciu zgłoszenia o wydarzeniu. Zajmują oni jedno z bardziej odpowiedzialnych stanowisk w Policji.

- R E K L A M A -

W dniach 10-11 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu funkcjonariusze Sztabu Policji KWP w Łodzi przeprowadzili „Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”. Celem inicjatywy było wyłonienie najlepszego funkcjonariusza realizującego zadania na stanowisku kierowania do udziału w ogólnopolskim „Turnieju Służby Dyżurnej” mającego odbyć się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach. O miano najlepszego dyżurnego rywalizowało 20 najlepszych funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych.

Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od rozwiązania pisemnego testu składającego się z 60 pytań obejmujących problematykę z zakresu służby dyżurnej. Kolejnym etapem była symulacja pełnienia służby na zaaranżowanym stanowisku kierowania. Obejmowała ona m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności oraz dokumentowanie wykonanych czynności.

- R E K L A M A -

Najlepszym dyżurnym garnizonu łódzkiego okazał się podkom. Marcin Pęciak pełniący służbę na stanowisku dyżurnego KPP w Bełchatowie. Drugie miejsce zajął nadkom. Marcin Puzder z KMP w Łodzi, natomiast trzecie asp. Diana Sobańska z Kutna.

Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Niezależnie od wyniku uczestnicy turnieju mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a w szczególności:

- R E K L A M A -

1) kształtowania umiejętności przyjmowania zgłoszeń i obsług zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję;

2) podnoszenia poziomu sprawnego kierowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji dyżurnego;

3) umiejętności dokumentowania wykonanych czynności odnośnie zgłoszonego zdarzenia w policyjnych bazach informatycznych, umiejętności posługiwania się dostępnymi na stanowisku kierowania narzędziami i urządzeniami teleinformatycznymi;

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: