Sylwestrowy prezent dla druhów z Dąbrowic. Otrzymali nowe stroje (ZDJĘCIA)

Dzięki inicjatywie Wójt Doroty Dąbrowskiej i wsparciu Posła na Sejm RP – Tadeusza Woźniaka Gmina Dąbrowice uzyskała 46 799,95 zł dotacji na zakup 13 kompletów ubrań specjalno-ochronnych dla OSP Dąbrowice.

Zakupu dokonano w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakupione wyposażenie trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach.

- R E K L A M A -

Wkład własny Gminy to tylko 1 % zadania tj. 472,73 zł. Warto, też przypomnieć, iż Gmina Dąbrowice w 2019 r pozyskała dla OSP w Dąbrowicach 3 komplety nowoczesnych, piaskowych, trzyczęściowych ubrań specjalno-ochronnych. Nomexy zostały przekazane dnia 31 grudnia 2020 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach. Wójt Gminy w Dąbrowicach- Dorota Dąbrowska wraz Prezesem OSP- Piotrem Gorgoniem podpisali umowę użyczenia.

Prezes OSP serdecznie podziękował w imieniu wszystkich druhów Pani Wójt za inicjatywę i zaangażowanie.

- R E K L A M A -

Źródło: Gmina Dąbrowice
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: