reklama
reklama

Szukasz pracy? UM Kutno zatrudni ponad 20 osób

Urząd Miasta Kutno zamierza zatrudnić 23 pracowników na okres od 13.03.2019r. do 12.06.2019r. w ramach programu robót publicznych.

- R E K L A M A -

Zatrudnione osoby będą wykonywać pracę na stanowisku robotnika gospodarczego. Kandydaci na pracowników zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • życiorysu /CV/,
  • listu motywacyjnego,
  • kserokopii świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, poświadczonej przez składającego za zgodność z oryginałem.
  • w przypadku niepełnosprawności osoby – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, poświadczona przez składającego za zgodność z oryginałem.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w terminie od 21.02.2019 r. do 28.02.2019 r. codziennie do godz. 1200 w pok. 222 w Urzędzie Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Informacja o wyniku naboru będzie podana na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pok. 201 w dniu 4.03.2019r. o godzinie 11.00, a o godzinie 11.10 w Sali konferencyjnej Nr 328 odbędzie się zebranie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do pracy w ramach programu robót publicznych.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: