reklama
reklama

Szykują się ważne inwestycje w gminie Kutno. Wójt Justyna Jasińska podpisała umowy

Szykują się ważne inwestycje w gminie Kutno. Wójt Justyna Jasińska podpisała umowy na wykonanie dokumentacji na przebudowę kilku dróg, a także na budowę sieci kanalizacyjnej.

- R E K L A M A -

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska i wykonawca Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. w Kutnie – Prezes Spółki – Zbigniew Cebula podpisali umowy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu dokumentacji techniczno – budowlanej na przebudowę następujących dróg w gminie Kutno:

– w miejscowości Raciborów – wykonanie drogi o długości około 2 km i nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszyw łamanego,

- R E K L A M A -

– w miejscowości Leszno – wykonanie drogi osiedlowe o łącznej długości około 0,6 km i nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego,

– w miejscowości Podczachy – wykonanie nowej nakładki asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego oraz odnowieniem rowów przydrożnych na długości około 2 km.

- R E K L A M A -

Podpisana została również umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowym „FA-BUD” Michał Nowacki na realizację zadania „Remont poboczy drogi gminnej nr 102211E gmina Kutno”. Wzdłuż drogi gminnej nr DG102211E w miejscowościach Krzesin i Krzesin-Parcela zostaną wyremontowane pobocza na długości około 1,5 km.

Wójt Gminy Kutno – Justyna Jasińska podpisała także umowę z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski z siedzibą w Malinie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesin Gmina Kutno” o całkowitej długości 234,8mb, średnicy 90mm i wyposażonej w dwa hydranty DN80.

Koszt zadania to 84 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana będzie ze środków własnych Gminy w terminie do dnia 03.09.2024 r.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: