Szykuje się ważna inwestycja w gminie Kutno. Wójt Jasińska podpisała umowę

W dniu 30.06.2021 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz ze Skarbnik Małgorzatą Tulińską podpisała umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu oraz budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kutno".

Podpisaniu umowy towarzyszył Zbigniew Linkowski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gmina Kutno otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie w kwocie 830 594,00 zł, a jego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kutno.

Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: