Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat! Ogłosili nabór na…

Gminny Komisarz Spisowy w Kutnie Prezydent Zbigniew Burzyński ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy w Kutnie Prezydent Zbigniew Burzyński ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można składać od 1 do 9 lutego osobiście w siedzibie urzędu miasta p. 201 (Kancelaria) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@um.kutno.pl, platformy ePUAP, albo operatora pocztowego. Druk formularza dostępny jest na stronie urzędu miasta bądź przy wejściu głównym do urzędu.

- R E K L A M A -

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- R E K L A M A -
  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzieprzeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych oraz zebranie danych według ustalonej metodologii – informuje Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Monika Sikora.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru wykonuje swoje czynności na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu.

- R E K L A M A -

Więcej szczegółów dotyczących naboru na rachmistrzów i dalszego procesu rekrutacji  można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Kutna www.um.kutno.pl

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: