reklama
reklama

Tarcza Antykryzysowa nadal działa. Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nadal prowadzi otwarty nabór wniosków na realizację instrumentów w ramach Tarczy Antykryzysowej tj.:

• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc)

- R E K L A M A -

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb)

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze)

- R E K L A M A -

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze²)

• niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd)

- R E K L A M A -

• niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda), z której skorzystać mogą m.in. Stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Szczegółowe informacje dot. w/w form wsparcia uzyskać można na stronie internetowej PUP w Kutnie w zakładce Tarcza Antykryzysowa oraz pod numerem telefonu 24 355 70 89.

Ponadto prowadzimy również nabór wniosków realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER):

• na dotacje dla osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą
• na refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Nabór wniosków realizowanych w ramach RPO i POWER trwa od 03.09.2020 r. Do 11.09.2020 r. Szczegółowe informacje dot. tych naborów uzyskać można na stronie internetowej PUP w Kutnie oraz pod numerem telefonu 24 355 70 58.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: