reklama

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Kutno

Gmina Kutno informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kutno na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.070.1.310A.14.219 z dnia 30-12-2020 r., została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 stycznia 2021 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 4 lutego 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

- R E K L A M A -

Poniżej prezentujemy państwu tabele wysokości cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz taryfowe grupy odbiorców usług oraz pliki PDF do pobrania [www.gminakutno.pl]

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: