reklama

Terapia DDD i DDA – co warto wiedzieć?

Terapia DDD i DDA to szansa na przepracowanie traum z dzieciństwa, które negatywnie wpływają na dorosłe życie. Co daje terapia i kto powinien z niej skorzystać?

- R E K L A M A -

W dzisiejszym świecie, gdzie psychoterapia staje się coraz bardziej dostępna, coraz więcej osób zaczyna szukać pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z doświadczeń z dzieciństwa. DDD i DDA – oba te terminy dotyczą osób dorosłych, które wychowały się w trudnych warunkach rodzinnych, jednak różnią się zakresem problematyki oraz obszarem skupienia podczas terapii.

DDD i DDA – co oznaczają te terminy?

Syndrom DDD to inaczej Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Dotyczy osób, które wychowały się w rodzinach, gdzie występowały różne formy dysfunkcji, niekoniecznie związanych z alkoholizmem. Obejmuje obszary takie jak nadużywanie różnych substancji, przemoc domowa, choroby psychiczne czy zaniedbanie emocjonalne. Terapia DDD koncentruje się na przetwarzaniu traum z dzieciństwa, rozwijaniu zdrowych umiejętności relacyjnych, zarządzaniu emocjami oraz rozwoju osobistym.

- R E K L A M A -

Z kolei termin DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dotyczy on osób, które wychowały się w rodzinach, gdzie przynajmniej jeden z rodziców borykał się z problemem alkoholizmu. Terapia DDA skupia się na konkretnych problemach wynikających z takiego środowiska, takich jak niska samoocena, trudności w relacjach, problemy emocjonalne, czy wzorce zachowań. Więcej o terapii DDD i DDA można przeczytać na stronie: https://rodzinaodnowa.waw.pl/

Kto powinien skorzystać z terapii DDD i DDA?

Obie formy terapii przeznaczone są dla osób dorosłych, które doświadczyły w dzieciństwie trudności z powodu dysfunkcji rodzinnej. Osoby z problemami wynikającymi nie tylko z alkoholizmu, ale też innych form dysfunkcji, mogą skorzystać z terapii DDD. Natomiast terapia DDA jest przeznaczona dla osób, które miały do czynienia z alkoholizmem w rodzinie. Terapie te pomagają w przetwarzaniu trudnych doświadczeń z dzieciństwa, rozwijaniu zdrowych relacji, zarządzaniu emocjami, poprawie samooceny i samopoczucia, a także rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi. 

- R E K L A M A -

Warto podkreślić, żaby obie formy terapii mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, jak i w grupie, co umożliwia dostosowanie formy wsparcia do potrzeb konkretnej osoby. Dzięki terapii można zrozumieć wpływ przeszłości na obecne życie i podjąć kroki ku zmianie na lepsze. Jeśli więc masz trudności z nawiązywaniem zdrowych relacji, borykasz się z lękiem czy depresją, albo odczuwasz skutki trudnego dzieciństwa, terapia DDD lub DDA może być kluczowym krokiem w kierunku poprawy jakości życia.

materiał zewnętrzny

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: