reklama
reklama

Troska o dziedzictwo kulturowe Kutna z Funduszami Europejskimi

Walory kulturowe i przyrodnicze regionu są istotnym czynnikiem wspierającym rozwój danego powiatu. Nie tylko stają się podstawą budowania lokalnej solidarności i poczucia wspólnoty, ale także pokazują wyjątkowość danego obszaru na tle innych regionów w Łódzkiem. Fundusze Europejskie umożliwiają ciągły rozwój województwa łódzkiego m.in. poprzez aktywne działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Wielorakość projektów i inwestycji realizowanych w powiecie kutnowskim w ramach dotacji z Unii Europejskiej znacząco przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Kutna i okolic. Wzmożony ruch turystyczny jest wspaniałym katalizatorem napędzającym kolejne zmiany w powiecie, a co za tym idzie aktywizację społeczno-gospodarczą jego mieszkańców.

Fundusze Europejskie a dziedzictwo regionalne

- R E K L A M A -

Projektem współfinansowanym ze środków unijnych, który przyczynił się do zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi kutnowskiej jest „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”. W ramach tej inwestycji rewitalizacji uległ zespół dworsko-parkowy w Leszczynku. Budynek ten, historycznie związany m.in. z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, odzyskał swój dawny blask i stał się prawdziwą architektoniczną perełką regionu.

Klasycystyczny dworek w Leszczynku przystosowano do pełnienia funkcji turystycznych nie tylko przez gruntowną renowację i konserwację samego budynku, ale także przez zagospodarowanie terenu parku okalającego dworek. W ramach projektu obszar parku wzbogacił się m.in. o plac zabaw, siłownię pod chmurką, składaną scenę plenerową, a także elementy małej architektury. Obecnie dworek jest siedzibą Centrum Kultury Gminy Kutno i oferuje mieszkańcom nie tylko bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych, ale także pomaga im rozwijać zainteresowania w obszarze społecznym, naukowym oraz gospodarczym. W ten sposób Fundusze Europejskie przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu kutnowskiego, oraz wspierają jego mieszkańców w rozwijaniu swoich pasji.

- R E K L A M A -

Cała inwestycja wyniosła blisko 11 milionów złotych, a ponad 6 milionów złotych zostało dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej

Zachowanie tradycji i kultury regionu kutnowskiego jest również możliwe dzięki licznym inicjatywom i wydarzeniom organizowanym w regionie. Jednym z nich jest II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej, który promuje regionalny folklor wyrażony w muzyce, śpiewie, tańcu i innych formach artystycznych. Wydarzenie odbywa się pod nazwą „Złota Leszczyna” i jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą podzielić się pięknem folkloru i kultury ze swojego regionu, od Bałtyku po Tatry. II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej odbędzie się już 6 sierpnia 2022 roku w odrestaurowanym dworku w Leszczynku. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Gminy Kutno.

Kulturalny rozwój powiatu kutnowskiego

Fundusze Europejskie pomagają nam wspólnie dbać o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze całego województwa łódzkiego. W Kutnie, również dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, zrewitalizowano najstarszą, historyczną część miasta. W Bedlnie natomiast, w ramach projektu współfinansowanego z dotacji unijnych, rewitalizacji uległ obiekt Gminnego Ośrodka Kultury. Zmodernizowana siedziba instytucji kulturalnej w Bedlnie bezpośrednio przyczyniła się do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Fundusze Europejskie aktywnie wspierają mieszkańców Kutna i okolic w rozwijaniu oferty kulturalnej powiatu i odnawiają perełki architektoniczne, nieodłącznie związane z kulturą, tradycją i historią lokalną, zachowując je dla przyszłych pokoleń.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: