reklama

Trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

- R E K L A M A -

W tych dniach osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zgłosić się osobiście do jednostki Policji w Kutnie przy ul. Toruńskiej 14 lub skontaktować się telefonicznie z wyznaczonymi osobami:

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji – 24 253-22-72

- R E K L A M A -

Naczelnik Wydziału do Walki z Przstępczością Gospodarczą i Korupcją -24 253 22-84

Komendant Komisariatu Policji w Żychlinie – 24 253-00-21

- R E K L A M A -

Komendant Komisariatu Policji w Krośniewicach – 24 252-52-10

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: