Trwają kolejne ważne inwestycje w gminie Kutno [ZDJĘCIA]

Gmina Kutno realizuje kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Trwają aktualnie prace budowlane związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu polegające m.in. na dociepleniu budynku SUW i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wkrótce zainstalowany zostanie również dodatkowy zbiornik o pojemności 200m3 służący do magazynowania wody pitnej, zapewniony zostanie ponad to zdalny system monitoringu nad pracą stacji.

- R E K L A M A -

Równolegle trwa również budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na 20 nieruchomościach należących do osób prywatnych. Przydomowe oczyszczalnie wykonane zostaną w technologii złóż zraszanych lub obrotowych i spełniać mają aktualne normy
w zakresie oczyszczania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych. Wybudowane zostaną w 16 miejscowościach z terenu Gminy Kutno, w których dominuje zabudowa rozproszona.

Obie inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- R E K L A M A -

Wartość uzyskanego przez Gminę Kutno dofinansowania na te  inwestycje to blisko 831 000, 00 złotych.

Źródło: Gmina Kutno- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: