reklama

Uczniowie z Mieczysławowa wyjadą do Niemiec

Pod koniec kwietnia 2018 roku 18 uczniów wraz z 2 opiekunami ZS CKR w Mieczysławowie wyjedzie na 2-tygodniowy staż do Niemiec. Placówka zakwalifikowała się do projektu „Europejskie staże zawodowe szansa na rozwój osobisty i podniesienie umiejętności naszych uczniów” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+.

Celem projektu jest ułatwienie młodym ludziom rozwoju osobistego poprzez wspieranie ich w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, a także doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

- R E K L A M A -

Na staż do Nienburga w dniach 23.04-04.05 2018 roku wyjedzie 18-to osobowa grupa uczniów kształcących się w technikum o kierunkach architektura krajobrazu oraz mechanizacja rolnictwa i agrotroniki. Do codziennych zadań grupy należeć będzie realizacja wcześniej ustalonego programu stażu w ośrodku DEULA Nienburg.

Podczas dwu tygodniowego wyjazdu stażyści nabędą umiejętność przygotowania gleby pod tereny zielone posługując się przy tym nowoczesnym sprzętem. Planowane podczas stażu wyjazdy szkoleniowe do zakładów produkujących nowoczesny sprzęt dla rolnictwa pozwolą młodzieży poznać nowe technologie i rozwiązania zastosowane w tych maszynach. Ważnym zagadnieniem będzie również przeanalizowanie aspektów ekologicznych w podejmowanej działalności zawodowej.

- R E K L A M A -

W czasie wolnym realizowany będzie bogaty program kulturowy. Weekendy upłyną stażystom na wyjazdach do Hanoweru, Bremen lub Heide Parku. Koszt projektu wynosi 31 036 Euro i w całości finansowany jest z funduszy europejskich.

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego, językowego i zawodowego w placówce. Uzyskany dokument Europass Mobility nadaje europejski charakter procesowi kształcenia w ZS CKR w Mieczysławowie i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy.

- R E K L A M A -

źródło: ZS CKR w Mieczysławowie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: